PAAVIN BULLASTA JA TIEDEMIESTEN JULKILAUSUMISTA

Tiede ja usko on mielenkintoinen yhdistelmä. Kaksi, näennäisesti toisilleen vastakkaista todellisuuden "absoluuttista" tunnistamisjärjestelmää ovat nyt pyrkineet vuorotellen ottamaan ihmisen sielun haltuunsa - kumpikin omin keinoinsa. Nyt kun tiede on rankasti niskan päällä ja uskonnot tuntuvat olevan häviämässä, on hyvä muistella miten astrologiaa on kohdeltu kummankin piirissä. Ajallista eroa alla olevilla julkilausumilla on 500 vuotta, mutta jotain tuttua niissä kummassakin on...

Innocent VIII: BULLA, Palavasta halusta, joulukuun 5. 1484

Rooman bulla (Taurinensis editio), sub, anno 1484. Paavin bulla painettiin kokonaisuutena Malleus Maleficarumin ("Noitavasara" 1486) alkusivuille. (Paavin bulla oli paavin "kirje" koko kristikunnalle.)

Innocent, piispa, Jumalan palvelijoiden palvelija, ikuisesti tulevaisuudessa.

"Palavasta halusta kuten papillinen huolenpito vaatii jotta katolinen usko meidän päivinämme kaikkialla kukoistaisi ja kasvaisi niin paljon kuin mahdollista, ja jotta kaikkinainen turmelus voitaisiin karkottaa kauas uskovaisten piiristä, me vapaasti julistamme ja uudistamme asetuksen, jota kautta hurskas halumme toteutuisi ja että kaikki virheet juurittaisiin pois vaivannäkömme ja viisaan työläisen kuokan kautta osoittaen intoa ja omistautumista jotta uskomme asettuisi yhä syvemmälle sydämiimme."

"Hiljattain on korviimme kantautunut, suurta huolta aiheuttaen, että joissain osin pohjoista Saksaa kuten myös maakunnissa, kaupungeissa, seutukunnissa ja Mainzin, Kölnin, Trierin, Salzburgin ja Bremenin hiippakunnissa, useat henkilöt, kumpaakin sukupuolta, välittämättä pelastumisestaan ja hyläten katolisen uskonsa antautuvat Saatanalle ja loitsujensa, taikakeinojensa ja silmänkääntötemppujensa ja muiden hirvittävien taikauskojensa ja taikojensa vuoksi aiheuttavat loukkauksia, rikoksia, tihutöitä, tuhoa maan tuotteille, viinirypäleille, hedelmäpuille, karjalle ja kaikenlaisille eläinlaumoille kuten myös miehille ja naisille, viinitarhoille, hedelmätarhoille, niityille, laidunmaille, viljalle ja muille maan hedelmille..."

"Me siksi, haluten kuten virkamme vaatii, poistaa ne esteet, jotka estävät mainittujen inkvisiittoreiden toimintaa virassaan ja estävät kerettiläisten häpeällisyyttä ja muita sen kaltaista pahuutta levittämästä tautiaan muiden viattomien tuhoamiseksi..."

(Malleukseen liitetty paavin bulla on luettavissa mm: http://www.thenazareneway.com/malleus_maleficarum.htm – siinä on otteita myös itse Malleuksen tekstistä).

A Statement by 186 Leading Scientists vuodelta 1975

(Seuraava lausunto ilmestyi ensi kerran The Humanist –lehdessä September/October 1975.) Humanisti –lehti oli tuohon aikaan vaatimaton ja melko "obskurantti" lehdykkä, jota päätoimitti Paul Kurtz.

"Tiedemiehet eri aloilta ovat huolestuneet astrologian lisääntyneestä hyväksynnästä eri puolilla maailmaa. Me, allekirjoittaneet, tähtitieteilijät, avaruusfyysikot ja muiden tieteiden edustajat. haluamme varoittaa yleisöä astrologien antamien ennusteiden ja neuvojen julkisesta tai yksityisestä varauksettomasta hyväksymisestä. Ne, jotka haluavat uskoa astrologiaan pitäisi oivaltaa että sen periaatteilla ei ole tieteellistä perustaa. "

"Voisi kuvitella näinä valistuksen ja koulutuksen aikoina että on tarpeetonta paljastaa magiaan ja taikauskoon perustuvia uskomuksia. Silti, astrologian hyväksyntä läpäisee koko yhteiskuntamme. Olemme erityisesti huolestuneita jatkuvasta kritiikittömästä astrologisten karttojen, ennusteiden, horoskooppien levittämisestä mediassa ja muutoin arvostettavissa lehdissä, aikakauslehdissä ja kustantamoissa. Tämä johtaa vain irrationalismin ja obskurantismin kasvuun. Me uskomme että on tullut aika haastaa suoraan ja voimakeinoin astrologisten huijareiden suurelliset väitteet. "

(Tiedemiesten manifesto on luettavissa: http://psychicinvestigator.com/demo/AstroSkc2.htm)

Lukutaito on kallisarvoinen asia, se paljastaa asioita, asioiden välisiä yhteyksiä. Voisi ajatella että todellinen lukutaito ei ole lisääntynyt huolimatta siitä että esim. Suomessa lukutaito on 100%. Jälleen pelkät luvut hämäävät. Vieläkin tämä tiedemiesten julkilausumaa levitetään ikään kuin se olisi jotain suurenmoista ja arvokasta. Se kertoo lukutaidon puutteesta.

Filosofi Paul Feyerabendin teksti kirjassa Science in a Free Society on ainoita tiedemiesten tai ajattelijoiden tekemiä päänavauksia lukutaidon kehittämiseksi manifeston suhteen. Feyerabend panee merkille sen yhtäläisen huolen ja autoritaarisen hengen paavin bullan ja tiedemiesten julkilausuman välillä.

Mutta tarkemminkin listattuna, yhtäläisyydet näkyvät usealla tasolla:

1) Molemmat ovat julkilausumia, jotka auktoriteetti antaa; toisessa auktoriteetti on Paavi Innocentius VIII ja toisessa allekirjoittaneiden tiedemiesten yhteisö.

2) Kummassakin vedotaan siihen että jotain huolestuttavaa on tapahtumassa; bullassa huolen aihe on katolisen uskon vastainen taikausko, jota noituus pahimmillaan edusti ja joka tuntui olevan leviämässä; toisessa huolestutaan tieteen vastaisesta taikauskosta, astrologiasta, joka oli leviämässä maailmalla.

3) Kummankin auktoriteetti olettaa ilman epäilystä tai itsekritiikkiä olevansa kaiken oikean uskon lähde, joko kirkko tai tiede – tai sanokaamme nykyään reilusti: kirkko tai tieteiskirkko.

4) Kummallakin auktoriteetilla on tarkat, täsmälliset keinot millä voidaan paljastaa ne tahot ja ihmiset, jotka ovat taikauskon palveluksessa. Bulla liitettiin Kramerin ja Sprengerin Malleus Maleficarum –teokseen, Noitavasaraan , joka oli äärettömän seikkaperäinen "käsikirja" noitien paljastamiseksi, siinä oli selkeä metodologia, välineet, joilla se tapahtui, tekniikkaa miten noitien jäljitys hoitui, inkvisition toimintatapojen kuvauksia, selityksiä siitä miten noitien kiinniotto ja oikeudenkäynti piti hoitaa plus runsaasti esimerkkejä noitien tihutöistä ja sopimuksista Paholaisen kanssa jne.

Mutta tämä kaikki oli yhden sokean uskon mukaista toimintaa. Ajatelkaa ajankohtaa, Bulla julkaistiin 1484, Malleus ilmestyi pari vuotta myöhemmin 1486. Mutta jo 1517 Luther julisti omat poikkeavat teesinsä Wittenbergin kirkon pihalla ja katolisen ("universaalin", yleismaailmallisen) kirkon hajoaminen oli tosiasia, syntyi protestantismi ja siitä lähtien kirkko alkoi pirstaloitua yhä lukuisampiin ja pienempiin kirkkokuntiin ja lahkoihin.

Nykyisellä tieteisauktoriteeteilla on myös tarkat, täsmälliset keinot ("tieteellinen metodi") miten todellisuus toimii, mitä siihen kuuluu, mitä ei, miten Äiti-luonnosta puristetaan totuus ulos baconilaiseen hengen mukaisesti. Tieteellä on äärimmäisen seikkaperäinen kuvaus itsestään, toimintamalleista, metodeista, tutkimusten streategioista ja tuloksien tulkinnasta. Ja mikään ei ole helpompaa tieteelle kuin sanoa mikä on tiedettä ja mikä ei ole. Yhtä vähän tuotti vaikeuksia 1400-luvun teologialle erotella mikä on "oikeaa uskoa" ja mikä väärää.

Mutta tämä kaikki on yhden sokean uskon mukaista toimintaa. On vuosi 2010 ja jos sama aikataulu pitäisi paikkansa, julkilausumasta 1975 + 31 eli 2006 meillä olisi ollut tieteen credon jakautuminen edessä. No jaa, ehkä se onkin menossa...

5) Yhtäläisyydet eivät lopu tähän. Voisi puhua kirkon ja tieteen sukupuolirooleista. Molemmat ovat miesten luomia ja hallitsemia systeemejä. CSICOP:issa ei ollut ennen vuotta 1991 yhtään ainutta naisjäsentä sen toimeenpanevassa neuvostossa. USA:ssa sen 50:ssä paikallisjärjestössä vain kahdessa on naisjohtaja. On arvioitu että naisia on paikallisjärjestöissä korkeintaan joka neljäs. Katolisessa kirkossa teologit, papit, piispat, paavit ovat kaikki miehiä. Malleus Maleficarumia on sanottu "naisvihan puhtaimmaksi edustajaksi" jopa katolisen kirkon piirissä. Skeptismin juuret ovat myös vankasti Mies= Totuus -yhtälön sisällä.

Paul Feyerabend sanoo myös sen tosiasian, että tuskin kukaan allekirjoittaneista tiedemiehistä tiesi mitään astrologiasta, jota vastaan julkilausuma oli suunnattu. Mutta eipä myöskään paavi Innocentius ollut koskaan lukenut tilaamaansa Noitavasaraa. Eikä hän ollut nähnyt yhtään noitaa in action. Eikä kukaan muukaan, mutta silti tämä naisvihan siivittämä kollektiivinen hysteria levisi kaikkialle Eurooppaan ja Amerikkaan asti. Lisäksi hän muistuttaa että tiedemiesten lyhyesti esittämät väitteet astrologiaa vastaan edustavat vedenpaisumusta edeltävää tiedettä, suuresti yksinkertaistettua astronomiaa ja fysiikkaa – voisi lisätä lapsille ja koululaisille tarkoitettua Valitut Palat –tiedettä. Auktoriteetin käyttäminen tieteellisenä aseena on kielletty, mutta sitä käytetään yhä ahkerasti. "Tiede on toteennäyttänyt..." tai "Jumala sanoo Sanassa" – mitä eroa näillä oikeastaan on? Ne ovat saman lapsenuskon täyttämiä oikoteitä todellisuuteen. Voi sanoa että dogmaattinen usko ja dogmaattinen tiede on näyttänyt kaksi tapaa suhtautua todellisuuteen ja löytää siitä " totuus" ja nämä tavat ovat vastakkaiset. Polarisoituminen on pitänyt ihmiskuntaa lumossaan liian kauan, on aika löytää kolmas tapa.

Feyerabend ei ollut aivan ainoa joka huomasi että jotain oli vialla. Carl Sagan, joka tähtitieteilijänä itsekin kuului CSICOP:iin, huomautti lähettämässään vastikkeessa Humanist –lehdelle, että julkilausuman sävy oli autoritaarinen, ei tieteeseen vetoava. Mutta muuten oli julkisella rintamalla hiljaista. Sanoma meni niin hyvin perille että tästä älyllisesti ja eettisesti onnettomasta julkilausumasta lähti liikkeelle skeptinen liikehdintä, CSICOP (The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, Toimikunta paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden tieteelliseksi tutkimiseksi) perustettiin 1976 ja sen "nurinpäin käännetty taikausko" alkoi tehdä aggressiivista kampanjaansa kaikkea sitä vastaan, mitä "ikääntynyt, valkoinen, ainakin vähän akateeminen ja sovinistinen miesväestö ei pysty nielaisemaan. Huomaa järjestön ottama nimikin on koominen koska CSICOP ei ole koskaan "tutkinut" mitään, sen sijaan siitä on tullut automaattinen "denialismin" levittäjä.

Lukutaidon opettelun jää jäljelle ilmeisiä kysymyksiä: mitä samoja motiiveja on nykyaikaisessa ääritieteessä tai pseudotieteilyssä, jota skepsismi edustaa ja noitavainoissa? Mitä samoja motiiveja on niiden ihmisten (miesten) sisällä, jotka aktiivisesti etsivät ja tuomitsivat noitia ja niiden miesten sisällä, jotka aktiivisesti etsivät tieteen hataran valtavirtauksen ulkopuolisia käsityksiä, ajatuksia ja näkemyksiä ja tuomitsevat niitä ja siirtävät tuomionsa helposti myös niiden esittäjiin? Mikä on näiden toimijoiden psykologinen ongelma, miksi dogmaattisuus on niin viehättävää? Onko viidessä vuosisadassa tapahtunut kehitystä?

(Kannattaa ehdottomasti lukea täydennykseksi Patrice Guinardin II. Who's afraid of astrology? http://cura.free.fr/10athem3.html - runsain viittein varustettu teksti).

 

Takaisin juttusivulle