AURINKO - PUHDAS TIETOISUUS

Aurinko on astrologian symboliikassa tietoisuuden keskus ja se tulee siksi lähelle C.G.Jungin määrittelemää Minää (Selbst). Minä on psyyken toimintojen kokoava ja koossapitävä keskus, joka valaisee kaikki osa-alueet ja erikoistoiminnot. Aurinko edustaa puhdasta tietoisuutta, joka ei ole "sotkeentunut" maallisen ja fyysisen elämän tiloihin. Auringon voima näkyy yleisenä elinvoimana, energiana, kykynä ohjata omaa elämää hallitusti ja päästä esiin yksilönä. Voimakas Aurinko kartalla viittaa kykyyn luoda jotain utta, johtaa, nousta esiin, nousta keulakuvaksi tai päästä dramatisoimaan omaa asiaa. Aurinko on maskuliinisuuden perussymboli, siksi yhteys Isä-hahmoon, Johtajaan, Hallitsijaan.

Hyvin toimiva Aurinko kartalla merkitsee hyvää itseluottamusta, mutkattomuutta elämän edessä, kykyä ammentaa voimaa peruslähteestä ja keskittää psyyken voimia yhteen, tarkoitukselliseen toimintaan. Huono Aurinko tietää itsetunto-ongelmia, itse-epäilyä, identiteetin horjumista, vallan, auktoriteetin ja toiminnan vajautta, elinvoiman niukkuutta tai kateutta (muiden loistosta) ja vetäytymistä.


 Kuu