Askendentti ja Aurinko aspektissa

Askendentti ja Aurinko aspektissa – mutta missä kulmassa?


On selvää että Aurinko-Askendentti -suhteessa kyseessä on hyvin tärkeä linkki kun puhutaan ihmisen mahdollisuuksista toteuttaa itseään. Askendentti eriyttää ihmisen yksilöllisyyden ja persoonallisuuden tietynkaltaiseksi ja on siten tärkeä tekijä kartalla. Samalla se on ”toiminnallisen minäkuvan” osoitin, jonka avulla ihmisen on löydettävä oma erityinen paikka maailmassa. Aurinko on sen sijaan sisäisen elinvoiman symboli ja samalla Egon motivoiva voimavara. Kun niillä on pääaspekti keskenään, sisäinen Minä-Ego patistaa ulkoista minää toimimaan niin että henkilö saa mahdollisimman suuren ja tuntuvan yksilöllisen vastineen Egonsa sisäisille pyrkimyksille. Askendentti on tärkeä ihmisen yksilöllisen Minän heijastin, se viime kädessä eriyttää meidät massasta ja tekee mahdolliseksi herätä omaan aitoon itseyteen. Se takaa autenttisen elämän mahdollisuuden, mutta selvä on että kaikkea, mitä ihmiselle annetaan, voidaan aina käyttää hyvin tai huonosti, intensiivisesti tai laiskasti. Heräämisen astetta kun ei kartalta voi millään nähdä.

Askendentti kuvaa ihmisen ulkoista elämäntietä ja sen sisäistä vastinetta, persoonallisuutta, jossa näkyvät sisäiset pyrkimykset, mutta myös ulkomaailmaan sopeutumisesta johtuvat käyttäytymisen luonteenomaiset piirteet. Ulkoinen ja sisäinen minä kohtaavat Askendentin ja Auringon aspekteissa. Aspekti tietää suhdetta ja aspektin luonne taas sitä, millä tavalla tuo suhde tai näkökulma värittää tapaamme nähdä maailma. Mistä kulmasta Auringon valo lankeaa horisontillemme, siitä lähtee purkautumaan meille tyypillisiä tapoja tarttua minuutemme voimin ulkoisen maailman tehtäviin. Ja viime kädessähän on kyse Itsen (Aurinko) löytämisestä tekemällä itsellemme tyypillisiä ulkoisia ratkaisuja ja valintoja (AS).

Askendentti-Aurinko konjunktio

Yksinkertaisin ja suorin suhde kahden tekijän välillä astrologiassa on aina yhtymä eli konjunktio. Askendentin ja Auringon konjunktio kertoo henkilön syntyneen auringonnousun aikaan. Auringon edustama Ego alkaa etsiä itseään ja lataa ulkoisen persoonallisuuden täyteen täyttymättömiä toiveita ja pyrkimyksiä. Askendentti ei ole mikään kypsä kohta ihmisen horoskoopissa vaan potentiaalisuuden lähde, ihmisen syntymätapahtuman kuvaaja ja itsetietoisuuden kehityksen alku. Aurinko antaa tälle alulle pontevan lähtölaukauksen, on pyrittävä ehdottomasti saamaan itsensä, sanomansa tai olemuksensa arvo läpi ulkomaailmaan. Spontaani itsekkyys siten onnistuu tässä kuviossa tai jos se ilmenee kehittyneesti, ihminen on spontaanisti oma itsensä, pakottomasti, valloittavasti ja innostavasti. Periaatteessa tässä on naiiveja alkuoletuksia itsestä, puhtaasta Valosta, Totuudesta ja Kauneudesta ja Voimasta siksi henkilö voi olla elämänsä alkupuolella viaton ja idealistinen ja saa tummempia sävyjä vasta elämänkokemusten ja kolhujen myötä. On tietysti teoriassa mahdollista että konjunktio tuo ulkoisen minän ja sisäisen Valon yhteen niin että jälkimmäinen voittaa ja hallitsee, jolloin ihmisen läpi näkyy jotain ylimaallista, suurta ja häikäisevää. Sopivasti vahvassa kartassa henkilöllä on halua olla Suuri Johtaja tai muiden yläpuolella viihtyvä karismaattinen ihminen, joka ei ole ihan ”tavallinen” – ei ainkaan omasta mielestään.

Esim. Jari Sarasvuo, Viivi Avellan, Viktor Klimenko, Mike Monroe, Pentti Saarikoski, Ville Valo

Askendentti-Aurinko oppositio eli Aurinko DS:llä

Oppositio tässä tarkoittaa Auringon ja deskendentin konjunktiota. Tilanne on paradoksaalinen. Aurinko muistuttaa ihmistä siitä, mikä hänessä on parasta, jumalallisinta, kauneinta ja voimakkainta ja haluaa tuoda sitä esiin. Mutta nyt Aurinko on laskussa, painumassa lännen horisontin taa. Aurinko on kuolemassa ja sen valo haipuu. Minän kannattaja, Egon voima, ei saa suoraa kontaktia itseensä vaan se on etsittävä muiden ihmisten kautta (DS). Siksi aluksi tämä vaikuttaa olevan Auringolle turhauttava tilanne, kuinka ilmaista omaa itseä maksimaalisesti kun itseyden voimat eivät ole enää minän hallussa? Luonnollinen kanava on etsiä jumallista itseä muista ihmisistä tai asettua maailmaan sellaisessa roolissa, johon ihmiset voivat ihastua ja jota he voivat arvostaa. Koko teema keskittyy vahvasti ihmissuhteiden ja rakkauden ympärille. Henkilö voi tarvita paljon rakkautta ollakseen oma itsensä tai tunteakseen ylipäätään olevansa olemassa. Mutta keinot saada osakseen rakkautta voivat vaihdella alhaisesta ylhäiseen. Alhaista on toisten manipulointi, narsistinen kyky vetää puoleensa ihmisiä ja tyhjentää heidät sitten eräänlaisessa sulatusprosessissa itseensä. Ylhäistä voi olla kyky nostaa ihmisiä jokapäiväisyyden ja arkisuuden yläpuolelle, antaa jotain kaunista, ihanaa tai lumoavaa, joka muistuttaa ihmisen jumalallisesta perinnöstä.

Esim. Leif Färding, Simo Hannula, Kimmo Kaivanto, Mika Waltari

Askendentti-Aurinko neliö

Neliö-suhde konkretisoi ne jyrkästi toisiaan vastaan olevat luonteenpiirteet ja pakottaa ihmistä muutoksiin ja toimenpiteisiin. Aurinko tuo voimaansa, valoaan ja puhdasta totuuttaan ihmisen käyttöön, mutta neliön kautta se saa lisäsävyjä. Se voi tapahtua yksinkertaisesti itsetehostuksen kautta. Se voi taas päätyä egoismiin tai narsismiin. Terveimmillään suhde toimii vahvana joskin useimmiten itsekkäänä moottorina, joka työntää henkilöä elämässä eteenpäin tuoden esiin hänen parhaita piirteitään. Se voi – ja usein on – valikoivaa piirteiden etsintää ja niiden julkistamista käyttäytymisen kautta. Siinä voi olla asetelmallisia sävyjä, henkilö asettuu parhaimpaan asentoonsa, jossa haluaa tulla kuvatuksi ja ikuistetuksi. Se voi kieliä teennäisyydestä ja sosiaalisen roolin näyttelemisen tarpeesta. On vaikea sanoa joskus, mikä tässä ihmisessä on aitoa, mikä henkilön omia itsetehostuksen ja roolin vetämisen aiheuttamia muunnoksia. Pahimmillaan hyvin arrogantti persoona, joka pakottaa muut mukautumaan omiin rajoihinsa tai jos niin ei käy, tekee itsensä saavuttamattomaksi. Jos Aurinko on ylhäällä, on henkilöllä painava rooli, sanottavaa virallisissa puitteissa, jos alhaalla, ovat perinteet ja henkilökohtainen painoarvo omassa läheisessä piirissä usein korostunut – vahva itsearvo Isänä tai Äitinä. Esimerkeissä AS-90-Aurinko on horisontin alapuolella (useimmiten huoneessa 4), Aurinko-90-AS Aurinko on horisontin yläpuolella (useimmiten huoneessa 10).

Esim. Woody Allen AS-90-Aurinko, Lenita Airisto, AS-90-Aurinko, Satu Hassi Aurinko-90-AS, Tanja Karpela Aurinko-90-AS, Rudolf Koivu, AS-90-Aurinko, Elisabeth Rehn, AS-90-Aurinko

Askendentti-Aurinko kolmio

Kolmio yhdistää pehmeästi, sanotaan. Se ei merkitse periksiantavuutta. Tässä suhteessa voi nähdä itsetietoisuutta, joka on todella vaativaa ja suurellista. Ihminen tiedostaa arvonsa, merkityksensä ja mahdollisuutensa vaikuttaa muihin ihmisiin tai koko yhteisöönsä ja toimii sen mukaisesti. Tämä on usein ns. karismaattisen persoonallisuuden taustalla. Voimakas tarve ajaa omia asioita voi johtaa siihen että henkilö rajaa ulos elämästään asioita, arvoja ja ihmisiä, joilla ei ole välitöntä yhteyttä häneen itseensä tai jotka eivät ole ”hyödyllisiä” hänelle. Aurinko on tällaisissa kartoissa joko 5. tai 9.huoneessa, mutta se riippuu aina tapauksesta. Tasahuoneissa näin olisi aina laita. Periaatteessa +120 kolmio tuo esiin omaehtoisuutta ja oman tien kulkemisen helppoutta kun minuudesta irtoaa lahjoja sujuvasti itsekorostukseen asti ja -120 on merkki halusta sopeutua sosiaalisesti, ”laitostua” omien kykyjen avulla, nousta kansakunnan kaapin päälle.

Esim. Ritva Oksanen Aurinko-120-AS, Aino Ackte, Aurinko-120-AS, Jorma Hynninen, As-120-Aurinko, Petteri Järvinen, AS-120-Aurinko, Kauko Röyhkä, Aurinko-120-AS, Heikki Turunen Aurinko-120-AS

Askendentti-Aurinko kuusio

Askendentin ja Auringon kuusiosta voi sanoa että siinä kuusion oma luonne pitäisi paljastua. Kuusion yhdistävä voima useimmiten sisältää melko tietoisia elementtejä, se liittyy kykyyn yhdistää asioita toisiinsa, siinä on assosioivaa voimaa takana. Kuusio voi siten merkitä assosioivaa älyä, kykyä nähdä miten asiat liittyvät toisiinsa. Keskimäärin Aurinko on joko 3. tai 11.huoneessa ollessaan kuusiossa askendenttiin, mutta se riippuu huonejaosta ja leveysasteesta. Vaihtelut Suomen korkeudella ovat joskus suuria. Aurinko 3.huoneessa tai +60 aspekti olisi parempi luomaan yksilöllisiä, omia, luovia kirjallis-kulturelleja lahjoja, ajan seurantaa kun taas 11.huoneessa tai -60 aspektin turvin on edellytyksiä kehittyä ajankohtaisten sosiaalisten ja maailmallisten näkymien tarkkailijaksi, kommentaattoriksi tai ihmisiä yhdistäväksi sosiaaliseksi, verkostoituneeksi ihmiseksi.

Esim. Remu Aaltonen AS-kuusio-Aurinko, Heikki Kahila, Aurinko-kuusio-AS, Markus Kajo, AS-60-Aurinko, Heidi Kyrö, AS-60-Aurinko, Veijo Meri, AS-60-Aurinko

Askendentti-Aurinko puolitoistaneliö

Puolitoistaneliöstä voi nähdä millä keinoin ihminen yrittää saada muita ihmisiä sidotuksi itseensä tai samoihin projekteihin, joissa on itse mukana. Se kertoo usein pakottavasti voimasta, joka ei voi katsoa sivusta yleistä kehitystä vaan siitä syntyy voimakkaasti osallistuvaa, asioihin puuttuvaa motivointia. Maailmaan on vaikutettava, sitä on joskus muutettava oman minän kaltaiseksi. Useimmiten tämä 135 asteen aspekti osuu joko kartan 5. tai 8.huoneeseen. Mutta se riippuu huonejaosta ja leveysasteen tuomista heitoista. Edellisessä tapauksessa se korostaa henkilön yltiöyksilöllisiä piirteitä, halua olla oman maailmansa napa, johtaja, toimija, autokraatti, tavalla tai toisella. Jälkimmäisessä tapauksessa suhde kärjistää usein henkilön ja ulkomaailman välistä suhdetta katkeamispisteeseen tai kriisipitoiseen yhteenottoon tai puhdistavaan energioiden huuhteluun. Psyykkisesti usein rankka aspekti voi tuoda tullessaan lujia kiinnittymiä , pakonomaisia käyttäytymisen kuvioita, hallitsevia tarpeita kuten seksuaalista ärsyttävyyttä ja dramatiikkaa.

Esim. Federico Fellini, AS-135-Aurinko, Eeva Ahtisaari, Aurinko-135-AS, Mauri Kustaa Armfelt, As-135-Aurinko, Pietari Brahe, Aurinko-135-AS.

Askendentti-Aurinko puolineliö

On hyvin vaikea sanoa, millä perustein aspektit ovat heikkoja tai vahvoja. Miten nykyiseen jakoon on päädytty? Onko puolineliö puolta heikompi kuin neliö koska se on neliön asteluvusta (90) vain puolet (45)? Se olisi outoa logiikkaa. Parempi olisi sanoa että puolineliö on neliön potentiaali. Aurinko on useimmiten joko 2.huoneessa (kasvava puolineliö, +45) tai 11.huoneessa (vähenevä puolineliö, -45). Suomen leveysasteilla huoneet voivat kuitenkin olla niin erisuuruiset että tämäkin pitää paikkansa vain osittain. Puolineliö on merkki minuuden kasvuvoimasta, joka näkyy joko hyvin fyysisenä (+45) tai materiaalisena tuloksena, intensiivisenä ja kriittisenä kykynä huomioida ruumiin tarpeita tai tukia biologisten tarpeiden vaikutusta tai se ilmenee henkisinä tai sosiaalisina saavutuksina tai kriittisyytenä yhteiskuntaa kohtaan (-45), joka ruokkii tulevaa kehitystä, puhdistaa ja vapauttaa sosiaalista ahdaskatseisuutta.

Esim. Jukka Kajava, AS-45-Aurinko, Reima Kampman, Aurinko-45-AS, Antti Litja, Aurinko-45-AS, Eero Melasniemi, Aurinko-45-AS, Lenni-Kalle Taipale, AS-45-Aurinko

Askendentti-Aurinko kvinkunssi

Aurinko on kvinkunssissa Askendenttiin ollen yleensä joko 1.-2.huoneen rajalla tai 7.-8.huoneen rajalla toisella puolella horoskooppia. Kummassakin tapauksessa kyse on etsinnästä, oman minän löytämisen pakosta. Kvinkunssi osoittaa alkuperäistä ongelmaa kun elämänvoimat ovat kaukana toisistaan, toistensa ohi puhuen ja eri tavoitteisiin suunnistaen ne tuntuvat menevät hukkaan toisiltaan. Siksi voi ajatella että kvinkunssi pakottaa ihmistä etsimään, tarkentamaan, analysoimaan itseään tavallista intensiivisemmin. Mitään alkuperäistä varmuutta ei ole vaan minuutta, sen parhaita puolia on rakennettava, vaalittava, kehitettävä tietoisella työllä. Se voi myös antaa tietynlaista itsekuria, halua alistaa oma Ego ja välttää liiallista oman minän silittelyä. Katukielellä: ei helppoja nakkeja.

Esim. Robert Redford, AS-150-Aurinko, näyttelijä, joka huolimatta menestyksestään Hollywood-näyttelijänä haluaa säilyttää itsenäisen aseman valikoiden roolinsa huolellisesti ja vetäen omaa, ei suuren rahan hallitsemaa Sundance elokuvafestareita, joissa itsenäiset elokuvat pääsevät esiin; Oprah Winfrey, AS-150-Aurinko, Aurinko-150-AS, Teemu Selänne, Aurinko-150-AS.

Askendentti-Aurinko kvintiili

Kvintiilin luonne inhimillisen luonnon edustajana viittaa kykyyn luoda materiaaleista jotain, joka on ihmiselle tyypillistä. Voi sanoa että kvintiili pyrkii tekemään elottomasta aineesta ihmistä kehittäviä rakenteita ja systeemejä. Siksi voi odottaa että Askendentin ja Auringon välillä toiminnallinen minä saa Auringolta lahjaksi sommittelevia taitoja ja usein teknis-tieteellistä näkemystä siitä, miten asioita voi viedä eteenpäin ja kehittää samalla itseä. Se voi suoda luovia lahjoja. Kvintiili-suhde voi olla kaksipuolinen, joko se on normaalisti kartan 10.huoneessa tai 4.huoneessa, ylhäällä tai alhaalla kartassa. On muistettava että kvintiilit muodostavat kokonaisen aspektiperheen, jossa 72 astetta on peruskvintiili, sen puolikas on 36 astetta ja tuplaus on 144 astetta.

Esim. J.W.Goethe, Aurinko-72-AS, Marco Bjurströn, Aurinko-72-AS, Armi Aavikko, Aurinko-36-AS, Martti Ahtisaari, Aurinko-144-AS, Atso Almila, Aurinko-144-AS, Pirjo Bergström, AS-144-Aurinko, Heikki Harma, Aurinko-144-AS, Tove Jansson, Aurinko-72-AS, Matti Kassila, AS-36-Aurinko.

On selvää että septiilin ilmentäminen konkreettisella elämisen tasolla ei ole helppoa. Aspektin luonne asettaa sen ilmaisulle rajoituksia. Septiili voi olla hyvin henkistävä aspekti ja silloin ulkoinen minä esiintyy joko vetäytyvänä tai hyvin spesialisoituneessa lokerossa ulkomaailmassa. Ihmisen rooli voi olla taiteellinen, mystinen, uskonnollinen, esoteerinen tai hyvin sielullinen. Oma ihmisyys tarvitsee ruokintaa juuri sielullis-henkisistä ravinnon lähteistä. Karkeassa materiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä tällainen ihmistyyppi voi kuihtua. Herkimmät piirteet ja lahjat tarvitsevat sopivaa tukea, kannustusta ja rohkaisua tullakseen täysimittaisina ulos. Myös septiilit muodostavat oman perheensä, jossa 51.25 astetta on perusseptiili, se tuplaus 102.50 on sen ulkoistus ja kolminkertainen septiili 154.15 on perusseptiilin ”ulkoistuksen ulkoistus”. Puoliseptiili 25.42 on septiilin potentiaalimuoto. Myös tässä aspektit toimivat joko kasvavina, jolloin ne kertovat yksilön omista poikkeuksellisista herkkyyksistä tai virittäytymisen kyvyistä tai ne ilmaisevat henkilön ja yhteisön välisessä suhteessa olevista jännitteistä. Septiilit viittaavat hyvin kykyyn ilmaista jotain, joka panee mielikuvituksen liikkeelle tai joka kohottaa toisten ihmisten mahdollisuuksia tajuta suuria totuuksia.

Esim. Alexander Campoy, Aurinko-51.25-AS, Päivi Alasalmi, AS-51.25-Aurinko, Liisa Akimoff, Aurinko-154.17-AS, Renny Harlin, Aurinko-102.50-AS, Heidi Hautala, AS-102.50-Aurinko, Vesa-Matti Loiri, AS-51.25-Aurinko, C.G.E.Mannerheim, Aurinko-154.17-AS

Askendentti-Aurinko noviili

Noviili on ”erämaavaelluksen”, poissaolon, koettelemuksen, kriisin ja sen jälkeisen parantumisen, ilon ja eheyden palaamisen aspekti. Sen perusluku on 9, joka on kymmenjärjestelmän viimeinen luku ennen kuin palataan taas numero yhden piiriin ja siirrytään lukuun 10. Symboliikan mukaisesti ulkoinen minä on pidätetty toimimaan jatkuvasti täydellä teholla ulkomaailmassa. Henkilöllä voi olla kausia, jolloin hän on eksynyt, ”erossa jumalasta tai Minuuden ytimestä”, poissa raiteilta tai vailla mahdollisuuksia toteuttaa itseä näkyvästi. On ikään kuin vetäydyttävä mietiskelemään, palamaan elämänä lähteille, luomaan sidettä Aurinkoon eli jumalaiseen minään.

Esim. Jean Sibelius, As-80-Aurinko, Danny, AS-40-Aurinko, Pentti Linkola, AS-80-Aurinko, Arto Melleri, AS-80-Aurinko, Saara Pakkasvirta, Aurinko-40-AS, Juhani Palmu, Aurinko-40-AS, Mirja Pyykkö, Aurinko-40-AS. Ja tavanomainen toistuva kehotus on tutkia näitä esimerkkeihenkilöitä, miten he ovat eläneet ja toteuttaneet itseään; missä Auringon energia ja itsevarmuus on näkynyt ja miten? Pelkkä tunnettu nimi ja muistuma julkisista rooleista ei riitä.Raimo A Nikula 10.12.2022
Takaisin arkistoon