SISÄINEN MIES, ANIMUS

MISTÄ ANIMUS SYNTYY?


Ihminen on psyykkisesti kokonaisvaltainen olento, jossa on kaksi napaa, Mies ja Nainen. Normaalisti biologinen mies ilmentää psyykkistä miehuutta suoraan ulospäin käyttäytymisessään ja nainen naisellisuuttaan. Mutta siitä huolimatta psyykkinen minä sisältää myös vastakkaisen sukupuolen ainekset, joita Jung kutsui nimellä Animus ("Henki" - sisäinen Mies naisessa) ja Anima ("Sielu" - sisäinen Nainen miehessä). Ihminen on bi-polaarinen, kaksinapainen olento. Toinen napa on yleensä aktivoitunut, toisen pysytellessä piilevänä ja alitajuisena. Ihmissuhteiden tärkein tehtävä on aktivoida passiivinen toinen olemuspuoli, Animus naisessa ja Anima miehessä. Aktivoinnin tuloksena ihminen täydentyy ja hyvässä tapauksessa tajuaa suuremman osan Itsestään kuin aikaisemmin ja siten pystyy eheytymään alueilla, jotka muuten olisivat jääneet tuntemattomiksi tai aktivoituneiksi, mutta häiriöille alttiiksi.

Jos aktivoitu napa on yliaktiivinen (Mies liian isolla M:llä tai Nainen liian isolla N:llä), sisäinen minä kärsii ja alkaa tuottaa sopeutumisongelmia. Jos ulkoistettu napa on yksipuolinen, alitajunta alkaa muistutella toisesta navasta esim. unien ja fantasioiden kautta.

C.G.Jungin mukaan naiseen rakentunut "sisäinen Mies" saa hahmonsa seuraavista asioista:

1) Peritty biologinen pohjarakenne. Naisessa on miehisiä elimiä kuten klitoris on "piilotettu penis", naisessa on miespuolisia hormoneja, naisen ruumiinrakenteessa on samoja piirteit ä kuin miehen, erona vain rinnat ja lantion pyöreys, joka mahdollistaa raskaudenaikaisen kohdun laajenemisen.

2) Arkkityyppinen psyykkinen "latinki", joka mahdollistaa miehen, joka naiselle on "toinen sukupuoli" kohtaamisen.

3) Historialliset tavat täyttää arkkityyppiset odotukset kulttuurissa, taiteessa, saduissa, myyteissä, myös henkilökohtaisissa unissa ja fantasioissa. Jokainen ihminen on altis alitajuisesti poimimaan kunkin ajan kulttuureissa vaikuttavia perustyyppejä, jotka muuntelevat alkuperäistä arkkityyppistä animus-varausta.

4) Kokemukset elävästä elämässä, ts. kohtaamiset miesten kanssa, jolloin arkkityyppinen animus-projektio alkaa toimia ja se poimii kaikista miestyypeistä sen, joka parhaiten vastaa omaa animus-latinkia. Jos vastine on hyvin tarkka, saattaa syntyä äkillinen rakastumisen kokemus. Vastaavasti miehen "sisäinen Nainen" saa hahmonsa.
Raimo A Nikula 1999
Takaisin arkistoon