Astrologiassa on useita erilaisia menetelmiä ajoittaa ihmisen kehitystä. Progressiot eli edistykset perustuvat käsitykseen, että planeettojen liike vuorokauden aikana vastaa symbolisesti yhtä vuotta ihmisen elämässä. Se perustuu siten täysin symboliseen ajan mittaamiseen. Progressioita on useita eri malleja, puhutaan sekundaariprogressiosta - kuten edellä - tertiääriprogressiosta ja primaariprogressiosta. Sekundaariprogressio on helppo laskea ja siksi siitä tuli suosittu. Tertiääriprogressio on Kuun kiertoihin perustuva menetelmä ja primaariprogressio on erittäin vaikea (käsin) laskettava "alkuperäinen" edistysmalli.Transiiteilla tarkoitetaan hitaiden planeettojen tekemiä ylityksiä suhteessa syntymäkartan planeetoihin ja akseleihin. Transiitit on ehkä yksinkertaisin tapa seurata elämän rytmin vaihteluita omalla kartalla. se onnistuu maallikoltakin kunhan perustiedot on hankittu. Tarvitaan vain tähtitaulukko, josta näkee päivittäiset planeettojen asemat ja oma kartta, johon niitä verrataan. Transiittiplaneetoista vain Jupiterilla, Saturnuksella, Uranuksella, Neptunuksella ja Plutolla on käytännössä merkitystä, koska ne ovat kyllin hitaita jurnuttaakseen samoissa asteissa useita kuukaisia, jopa vuoden, pari.Auringonpaluu on apukartta, joka kattaa joka vuosi aikajakson syntymäpäivästä seuraavaan. Tarkemmin sanoen auringonpaluu merkitsee ajankohtaa, jolloin Aurinko palaa jokavuotiselle kierroksellaan täsmälleen samaan asemaan kuin mitä se oli syntymäkartalla. Aurinkopaluukartan tulkinnassa on tärkeää vertailla sitä syntymäkarttaan ja huomioida erityisesti paluukartan omille akseleille osuvat planeetat ja paluukartalta syntymäkartan akseleille osuvat planeetat. Molemmissa tapauksissa niiden merkitys korostuu vuoden sisällä koska ne kanavoivat ihmisten pyrkimyksiä ulkomaailmaan jolloin niiden jälki näkyy elämässä selvästi. Myös vastaavan Kuupaluukartan voi tehdä kuvaamaan kuukauden mittaista kehitysjaksoa.Ikäkaaret ovat yksinkertainen tapa ajoittaa ihmisen kasvua alkaen syntymästä. Ikäkaari asettaa ihmisen eliniäksi joko 72 tai 84 vuotta, jonka ajan kuluessa ympyrä sulkeutuu ja käydään kierros askendentista jokaisen huoneen kautta takaisin askendentille. Ikäpiste liikkuu joko 6 tai 7 vuotta huonetta kohti. Ikäkaarta ovat kehitelleet Dane Rudhyar (84 vuoden kaari) ja Bruno ja Louise Huber (72 vuoden kaari). Ikäkaaren tulkinnassa huomioidaan yksinomaan ikäpisteen yhtymät syntymäkartan planeetoihin. Ne yleensä merkitsevät elämän käännekohtia ja kehityksen kriisejä. Kuten yleensä kartan tulkinnssa, huonesysteemin (Placidus, Koch, Tasahuoneet vai jokin muu?) valinnalla on suuri merkitys ikäkaaren antamassa aikataulussa.

Takaisin radixiin  Proge-esimerkki: Bill Clinton