IKÄPISTE - VAELLUSTA ELÄMÄNKAARELLAAstrologia on tuottanut useita tapoja mitata ihmisen elämää ja kehitystä progressioiden, transiittien ja muiden menetelmien avulla. Näistä menetelmistä poikkeaa aika tavalla IKÄPISTE, jota on myös kutsuttu GAMMA-pisteeksi. Tuskin kukaan tietää, kuka alunperin ikäpisteen keksi tai kehitti. Bruno ja Louise Huber ottivat sen käyttöönsä joskus 1950-luvulla opiskeltuaan italialaisen psykoanalyytikon, Roberto Assagiolin johdolla ns.psykosynteesiä. He siirsivät kokemuksiaan omaan astrologiseen koulukuntaansa, joka on pääosin psykologia-painotteista.

Ikäpiste (Alterspunkt, Age Point) on eräs vaihtoehto nähdä kartalla ihmisen elämänkaari.Ikäpiste voidaan lyhentää suomeksi näpsäkkäästi IP. Huberien ikäpiste lasketaan seuraavasti: jokainen huone vastaa 6 vuotta elämässä. Kun ihminen syntyy, hänen ikäpisteensä on askendentilla. Siitä se lähtee etenemään vastapäivään askendentilta 12.huoneeseen ja sieltä kohti keskitaivasta. Olipa huone miten suuri tai pieni tahansa, ikäpiste kulkee sen läpi kuudessa vuodessa. Kun ikäpiste palaa askendentille, on ihminen 72 vuotta (6*12) vanha ja saapunut todelliseen vanhuuden ikään.

Vaihtoehtoisesti voi kokeilla miten 84 vuoden ikäkaari toimii omassa ja muiden elämässä. Menetelmä on sama, vain luku kuusi on vaihdettava seitsemäksi. Teknisesti Huberien ikäpiste edellyttää seuraavia asioita: Huberin käyttämä huonejako on Koch ja ikäpisteen liike on samansuuntainen kuin planeettojen liike. Myös vaihtoehtoja näihin on esitetty, sillä kuten muuallakin astrologiassa, myös tässä yhtä autuaaksitekevää järjestelmää ei ole. Sen sijaan on runsaasti mieltymyksiin perustuvia valintoja. On olemassa runsaasti eläinrataan perustuvia progressiomuotoja. Ikäpiste puolestaan lähtee huoneista. Sen tarkoitus on olla diagnostinen työkalu, jolla ihminen voi mitata omaa kehitysvaihettaan suhteessa huonesymboliikkaan. Huonesymboliikka sinänsä on looginen kokonaisuus, joka kattaa ihmisen elämänkaaren syntymästä kuolemaan, kehdosta hautaan. Huberit korostavat aina sitä, että ikäpiste ei ole irrallinen elementti kaiken muun joukossa vaan sen kautta koko kartta merkityksineen säilyy taustalla. Ikäpiste on tietyssä elämänvaiheessa ylittämässä jotain huonetta ja mahdollisesti koskettaa yhtymällä tai muulla aspektilla jotain planeettaa tai peräti kulmaa. Ikäpistettä ei siten lisätä kartan ulkoreunalle kuten transiittiasemia, vaan se liikkuu kartan kokonaisuudessa kaiken aikaa. Ikäpiste on itseasiassa "ihmisen oma tajunta, joka liikkuu ajan halki", Huberit toteavat.

Suuria vaikeuksia laskea ikäpiste ei ole. Vähän vaivaa tarvitaan huoneen suuruuden suhteuttamiseksi 6 vuoden jaksoon. Aluksi voisimme kerrata huonevaihdokset: Askendentti - syntymä 2.huone - 6 vuotta 3.huone - 12 vuotta Inun coeli 18 vuotta 5.huone - 24 vuotta 6.huone - 30 vuotta deskendentti 36 vuotta 8.huone - 42 vuotta 9.huone - 48 vuotta Mediun coeli - 54 vuotta 11.huone - 60 vuotta 12.huone - 66 vuotta askendentti - 72 vuotta. Toinen kierros alkaa 72 vuotta täytettyä ja toiseen huoneeseen ikäpiste siirtyy 78-vuotiaana jne.Miksi Huberit päätyivät 72 vuoden elämänkaareen,miksei 84 (12*7) vuoteen, joka on symboliikassa yleisempi vaihtoehto? Vastaukseksi he sanovat, että luku 72 vastaa paremmin ihmisen, maan ja aurinkokunnan syklejä kuin luku 84, jonka vastineen tapaamme ainoastaan Uranuksen kiertoajassa. Ikäkaari 72 vuotta vastaa esim. 1/360 osaa presession liikettä - kevätpäiväntasaus liikkuu myötäpäivään yhden asteen 72 vuodessa. Luku 6 suhteutuu monin tavoin eläinradan merkkeihin (12) ja eläinradan asteisiin (360). Myös vuorokausi (24 tuntia) on jaollinen kuudella, mutta ei seitsemällä. Luku 6 tuntuisi olevan alkulukuna monille maan ja taivaan kierrosjaksoille.

Toisaalta Huberit väittävät, että 72 vuoden ikäkaari "vastaa paremmin tutkimustuloksia" kuin 84 vuoden jakso. Seuraavassa lyhyt katsaus ikäpisten laskemiseen. Siinä voi hyvin käyttää laskinta apuna. Valmisteluihin kuuluu kartan tekeminen, ja kartassa on tietty huonejärjestelmä (ei välttämättä Kochin). 1) Ikä? Se määrää, missä huoneessa ik äpiste on menossa. Esim. henkilömme on rajussa 19-vuotiaan iässä. Ikäpiste on ylittänyt viimeksi 3.huoneen rajan ja edennyt jonkun matkaa 4.huoneessa. Mistä 4.huone (IC) alkaa, missä merkissä ja missä asteessa? 2) Määritä ikä tarkemmin, esim. tasan 19 vuotta ja 8 kuukautta. Koska 4.huoneen rajapyykki on 18 vuotta tasan, on ikäpiste edennyt 4.huoneen rajalta 1 vuoden 8 kk:n verran. Se voidaan muuttaa laskimella: 8/12 kk = 0.666..., siis 1.666... Jaa se kuudella: 1.666/6 = 0.2777... 3) Katso kuinka suuri on kyseinen 4.huone asteissa (ja minuuteissa jos haluat olla tarkka). Oletetaan suuruudeksi 21.5 astetta. Kerro 1.2777 * 21.5 = 5.9722... Ikäpiste on liikkunut vajaa 6 astetta 4.huoneen rajalta eteenpäin. 4) Oletetaan, että neljäs huone alkaa 13°43' Leijonaa (eli 133.71666 absoluuttisina eläinradan asteina). Silloin lisäämme 5.97222 + 133.71666 = 139.68333 eli 19°41' Leijonaa. 5) Ikäpiste on havaittu 19.41 Leijonaa ja nuoren henkilömme Mars on 20°11' Leijonaa. Ikäpiste ylittää Marsin parin kuukauden sisällä

Näillä eväillä varustettuna voimme katsoa ikäkaaren käytännöllistä toimivuutta kartoilla, eli miten sitä tulkitaan? Tulkinnan perusasioita on vähän. Tärkeitä muutos- ja murroskohtia ovat luonnollisesti merkki- ja huonevaihdokset. Ihmisen elämä on herkimmillään ja kaikkein haavoittuvaisin silloin,kun jokin luonnollinen ikäkynnys ylittyy. Silloin yleensä ottaen voi tapahtua jotain uutta. Huone- ja merkkivaihdokset voidaan ylipäätään kartalla nähdä kynnyksinä, joiden yli pääsemiseksi tarvitaan ylimääräistä säpinää, johon liittyy usein psykologisen olemuksen painopisteen muutoksia ja arvojen, asenteiden ja mielipiteiden muuntumista. On olemassa kynnyksiä, jotka ylitettyään sanotaan: "Hei, säähän oot kuin toinen ihminen; mitä sulle on oikein tapahtunut?". "Käväisin kampaajalla", vastaa Huber-kyynikko. Huoneylityksistä tärkeimmät ovat kulmien ylitykset. Syntymä on taatusti kriittinen tapahtuma ihmisen ja muiden nisäkkäiden elämässä; luonnossa tässä vaiheessa karsiutuu elämästä huomattava osa. Elämä on julma katsastaja, joka ei heikkoja tai "valuvikaisia" päästä läpi. Seuraava testiaika on 18 vuotta (IC), jossa ihmisen aikuistuminen murrosiän jälkeen on tapahtumassa, mutta yksilö on epävarma, hapuillen omaa elämänsuuntaansa. Tunne-elämässä voi myös olla tiukkaa ja leipäpuuta pitäisi katsastaa. Paineita kertyy. Helppo ei ole myöskään keski-ikään solahtavan aikuisen elämä 36- vuotiaana (DC), jolloin alkaa näkyä mitä on saanut aikaiseksi, miten kypsynyt hyväksymään elämän normaaliutta, perhettä, puolisoa, lapsia, asuntovelkaa, työpaineita, rutiinien turruttavaa jurnutusta. Epätoivo voi iskeä: tätäkö tää elämä nyt on...eiks mitään muuta? Viimeinen suuri etappi matkalla ajasta ikuisuuteen on 54-vuotiaana, jolloin loistokas ura, ammatin saavutukset ovat näkyvissä, perhe on todennäköisesti jo hajonnut tai hajoamassa, lapset aikuisia ja hankittu turvallisuus ja kypsyys voivat tuntua jo liian itsestäänselvältä. Myös tässä vaiheessa voi kaivata muutosta, murrosta, joka katkaisee liian itseohjautuvan elämänmallin ja osoittaa uudelleensyntymisen tai uudelleenheräämisen oireita.

Miten kukin yksilö reagoi näihin paineisiin, on kovasti yksilöllisten ehdollistumien tulosta. Karttamme kertoo omista paineistamme päästä näiden kynnyksien yli. Jokaisella on oma aikataulunsa ja huonekynnysten ylityksiin voi liittyä muita polttopisteitä kuten jonkun planeetan ylitys tai tarkka pääaspekti ikäpisteen asemaan. Jos ikäpiste ylittää jotain planeettaa tai Aurinkoa tai Kuuta, on kyseisen planeetan symboliikka mukana elämänvaiheessa sisäistyneenä sekä sisäiseen kehitysvaiheeseen että ulkoisiin elämänmuutoksiin. Kuun ylitys voi merkitä polttopisteen olevan joko naisissa, perhesuhteissa, riippuvaisuudessa tai muuten syvissä, alitajuisissa tunnesiteissä läheisiin ihmisiin ja arkielämään. Jos Mars tulee ikäpisteen tielle, täytyy ottaa vastaan koviakin ulkomaailman haasteita pärjätä, menestyä omin voimin ja mahdollisesti kilpailua, traumoja, loukkauksia tai ristiriitoja tunnetasolla on tarjolla - mutta myös vahvistuvaa egon kehitystä.

Ja kuten vanha astrologinen sääntö kuuluu: kaikki riippuu kaikesta muusta...eli kartan kokonaissanomasta.

Kerratkaamme vielä ydinkohdat tulkinnasta. Tärkeysjärjestys on suunnilleen seuraava: huone, missä ikäpiste liikkuu; ikäpisteen ylitykset kulmiin nähden; ikäpisteen konjunktiot planeetoihin; muut pääaspektit planeetoihin. Jos et ole tyytyväinen perinteisiin kulmiin, valikoimaa voi laajentaa vertex-antivertex-akseliin ja itä- ja länsipisteeseen. Nekin sijaitsevat jossain huoneessa ja tulevat vastaan tietyssä ikävaiheessa. Suosituksia: ole järjestelmällinen, tee vaikka kokonainen taulukko, johon laitat tähänastisen elämän ikäpisteen ylitykset, päivämäärät tai ainakin vuoden ja kuukauden,jolloin tietty ylitys tapahtui. Muistele tai lue päiväkirjasta tahi katso kuva-albumista miltä elämä maistui tuolloin? Tee aikataulu tulevien ylitysten osalta, mutta älä ohjelmoi itseäsi odottamaan tiettyjä asioita. Muista, että mitä tahansa tapahtuu, on hyväksi sinulle ja maailmankaikkeudelle ja elämän k äsikirjoitus on oman vapauden kasvaessa parannettavissa.

Huberien IP on yksi mahdollisuus tutkia omaa elämänkaarta kartalla. Järjestelmän vastaanotto astrologian sisäpiirissä melko nuivaa; useat ovat lähes suoralta kädeltä torjuneet sen, ja suurin osa astrologeja tuskin näkee siinä mitään mullistavaa uutta. Osa on kyseenalaistanut kaiken, mitä Bruno Huber erityisesti painotti: ei tarvitse käyttää Kochin huonejärjestelmää eikä välttämättä 72-vuoden sykli ole paras mahdollinen. Vaihtoehtona ilmaantuu mukaan klassinen 84- vuoden elämänkaari, joka oli Dane Rudhyarin suosikki. Se heijastaa vahvasti klassista 7-vuoden jaksottelua. Onpa joku ehdottanut siirtymistä keskimääräiseen tilastolliseen ikään (Suomessa: miehet 73 vuotta ja naiset 77 vuotta).

Vaihtoehtoihin voi laskea myös englantilaisen Tad Mannin kehittämän DNA-molekyylikierteen malliin perustuvan kehitysjaksottelun, jota Mann on esitellyt monissa kirjoissaan ja artikkeleissaan. Se poikkeaa perusteellisesti ikäpisteen kaltaisista menetelmistä. Lyhyesti sanoen Mannin systeemissä alkupiste on 9.huoneen kärki, josta lasketaan hedelmöityksen alku. Huoneet 9-12 vastaavat raskausaikaa. Mannin jaksotus on seuraava: askendentti - syntymästä 7 kk 2.huone - 7 kk-1v 8 kk 3.huone - 1v 8 kk-3v 6 kk 4.huone, IC - 3v 6 kk-7v 5.huone - 7v-13v 6.huone - 13v- 23v 5kk 7.huone, DC - 23v 5kk-42v 8.huone - 42v-kuolemaan asti. Aikaskaalassa on oleellista se, että jaksot kumuloituvat eli se, mikä tapahtuu viikoissa raskausaikana, kestää kuukausia ja sitten lopulta vuosia ja vuosikymmeniä ihmisen kehittyessä ja liikkuessa huoneissa eteenpäin.

Lopuksi vain yksi esimerkki elävästä elämästä. Helena Petrovna Blavatsky oli värikäs ja dramaattinen ihminen, jonka elämässä riitti ylä- ja alamäkiä. Hänen karttansa (ks.ohessa kartta) pohjalta voimme laskea seuraavat suorat 72-vuoden jakson ikäpisteen suorat planeettaylitykset ja joitakin oppositioita. Blavatskyn elämäkerta (Howard Murphy: When the Daylight Comes) ei anna useinkaan tarkkoja päivämääriä, joten seuraava tapahtumien sarja vastaa vain osapuilleen IP:n ylityksiä.


1) Muutto Saratoviin 8-vuotiaana, IP on 2.huoneessa oppositiossa Uranukseen.

2) Pikkuveli syntyy vajaa 10-vuotiaana, IP yhtymässä Aurinkoon 2.huoneessa. 3) Ankaraa kasvatusta kotiopettajattarien alaisuudessa 13-14 -vuotiaana, IP yhtymässä

3.huoneen Marsiin, Saturnukseen ja Merkuriukseen.

4) Naimisiin vajaa 18-vuotiaana vanhemman miehen kanssa, IP yhtymässä IC:hen.

5) Välitön pako avioliitosta 18-vuotiaana, IP edelleen IC:llä.

6)H.P.B. seurustelee englantilaisten aristokraattien kanssa, IP yhtymässä 4.huoneen Venukseen.

7) Hän etsii okkultista viisautta ympäri maapalloa, Amerikasta Intiaan 1851-52, IP 4.huoneessa yhtymäss ä Kuuhun ja vastakkain Plutoon.

8) Blavatsky toipuu haavoista Italiassa osallistuttuaan Italian vapautustaisteluun Garibaldin joukoissa, IP ylittää 7.huoneen Neptunuksen.

9) H.P.B. saa salaperäisestä lähteestä suuren summan rahaa, asuu New Yorkissa ja kerää ihmisiä ympärilleen, IP yhtymässä 8.huoneen Uranus.

10) H.P.B. ja eversti Olcott perustavat Teosofisen Seuran, joka alkaa levittäytyä USA:sta maailmalle 1875-76, IP yhtymässä 8.huoneen Jupiteriin.

11) Intiassa ystävien luona H.P.B. sairastuu vakavasti, on ylilihava ja rasittuu matkustelusta. Hän tapaa oletetun mestarinsa 1881, IP Kaloissa 9.huoneessa vastakkain Marsiin ja Saturnukseen.

12) Blavatsky muuttaa Lontooseen kirjoittamaan jättimäistä Salaista Oppia 1887, joka on hänen elämänsä päätyö; IP yhtymässä 10.huoneen Plutoon ja vastakkain Kuuhun.

13) H.P.B. kuolee vajaa 60-vuotiaana IP:n sijaitessa 11.huoneen rajalla Oinaan lopussa. Ikäpiste oli tekemässä siirtymää merkin ja huoneen suhteen.

Huberiaanista kirjallisuutta on vähän Astrologisen Seuran kirjastossakin: 1) Astrological Psychosyntesis 2)Astrology and the Spiritual Path 3) Life-Clock 1-2 4) Mondknoten Astrologie. Tad Mannin ajoitukseen voi tutustua kirjasta Life*Time Astrology.Raimo A Nikula 2019
Takaisin arkistoon