Alvar Aalto

Aalto toi mainetta Suomen rannoille


Aalto-nimi on varmaan kuuden tunnetuimman suomalaisnimen joukossa maailmalla: Paavo Nurmi, Jean Sibelius, Urho Kekkonen, Alvar Aalto, Lasse Viren, Martti Ahtisaari. Siinä ne ehkä ovat – suuret suomalaiset, jotka ovat edustaneet Suomea eri yhteyksissä.

Alvar Aalto syntyi Kuorevedellä maanmittarin poikana 3.2.1898. Isä oli suomenkielinen, mutta äiti ruotsinkielinen. Aalto asui jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä ja oleskeli myös joitakin aikoja Amerikoissa, jonne suuret tilaustyöt hänet veivät. Hän oli kaksi kertaa naimisissa. Kaksi lasta syntyi, joista toinen taitaa vielä olla elossa. Molemmat vaimot olivat myös työtovereita, eivät pullantuoksuisia kotiäitejä.

Aallon elämää en tässä tarkastele sen enempää. Sen sijaan karttaa kannattaa tukiskella, sen aspektikuvioita varsinkin. Täytyyhän miehellä olla jotain mielenkiintoista kun aikaansaannokset arkkitehtuurissa ja esinemuotoilussa ovat maailmankuulut. Katsotaan ensin hänen mielensä laatua, Merkuriusta.

Yllä oletuskarttani Alvar Aallosta. Olen Aallon karttaa usein katsonut ja useita vaihtoehtoja on noussut esiin. Aluksi ajattelin Neitsyt-nousua, Annika Sipilän tiedän kannattaneen Härkä-nousua. Mutta ei, katselin kuvia eri ikävuosilta, vertailin muihin julkkisten naamoihin. Ajattelin hänen uraansa, työnsä laatua, mitä se vaatii kartalta, missä huoneissa pitäisi painopisteitä olla? Päädyin tähän malliin, jossa Skorpionin loppu nousee, Kheiron nousee, Uranus ja Saturnus nousevat myös 1.huoneessa, mutta Jousimiehessä. Ajattelin että miehen, jonka arkkitehtuuri toi suomalaisen luonnon, metsän ja muut materiaalit sekä sisä- että ulkotiloihin, täytyy olla 2.huone hyvin edustettuna. Vaihtoehdoista Neitsyt-nousussa vain Jupiter olisi siellä, Härkä-nousussa Neptunus. Tässä versiossa 2.huone on täynnä. Siellä on myös mielen symboli, Merkurius. Merkurius Kauriissa viihtyy suunnitelmien, piirustuspöydän äärellä tai nykyään tietokoneen äärellä etsimässä ratkaisuja tilankäytölle, materiaaleille, julkisivuongelmille ym. rakenteellisiin asioihin. Arkkitehdin työ on materiaalien työstämistä ja tiettyjen rakenteiden tajuamista. Siinä on varsin käytännöllisiä puolia myös, mutta suurin osa työstä on melko teoreettista kaavailua, piirtämistä ja suunnittelua. Siis Merkurius Kauriissa on sopiva piirtämään, Kauris on ”geometrinen merkki”, muotojen, suhteiden ja toimivuuden, järkevyyden merkki. Se voi olla hyvin rajoittunut merkki, kuiva virkamerkki, mutta visuaalinen muotojen ja rakenteiden taju tuottaa myös taiteellisuutta, ei pelkkiä kaupunkisuunnitelmia tai betonilähiöitä.

Aallon Merkuriuksella on konjunktio Marsiin. Se on sen tärkein aspekti. Merkurius/Mars on Kauriissa hyvin ahkera, aikaansaapa ja kilpailuhenkinen. Ideat syntyvät nopeasti ja spontaanisti vaikka merkki onkin Kauris. Se antaa myös taloudellista tajua, työn on oltava tuottavaa. Aallolta ei puuttunut suuria tilauksia kun hän oli maineensa huipulla. Merkuriuksella on puolineliö Uranukseen, joka takaa sen että ideat eivät ole tavallisia ja tylsiä vaan innovoivia ja joskus yllättäviä. Aaltoa voi pitää uudistavana arkkitehtinä, hänellä oli oma muotokielensä ja tyylitajunsa, joka näkyi hänen suurissa ja pienemmissäkin töissä eikä vähiten huonekalujen ja esineiden suunnittelussa. Aalto taivutti puumateriaaleja, teki omasta nimestään tavallaan vastineen omalle funkkis-tyylilleen ja samalla hän toteutti Vesimiehen merkkisymboliikkaa, jossa kaksi aaltoa on rinnakkain.

Eräs versio Aalto-nojatuolista, joka edustaa hyvin pitkälle vietyä funktionalismia. Ei ylimääräisiä krumeruuleja.

Merkurius/Mars edustaa ajattelussa usein Humen giljotiinin periaatetta, jonka mukaan vähiten ylimääräisiä tekijöitä sisältävät teoriat ovat tavoitteena. Tosin kukaan ei ole todistanut että tämä periaate tuottaisi parhaat teoriat. Merkurius/Mars taiteessa on mukana funktionalismissa, joka tähtäsi esineiden muodon pelkistyksiin ja esineiden hyödyn ja kauneuden yhdistämiseen. Funktionalismin arkkivihollinen voisi olla barokin tyyli, jossa muotoja, kaaria, koristeaiheita ja yksityiskohtia lisättiin loputtomiin. Aallon tyyli on taas lähes loppuun asti karsittua olematta tylyä tai primitiivistä. Emme voi yksiselitteisesti todeta että Aallon kaltainen muotokieli on jotenkin ”parempaa” kuin menneet tyylit, mutta se nyt vain istuu nykyihmisen silmään tavoiteltavana. Onkohan se merkki siitä että ihminen on yksinkertaistunut, karsiutunut?

Merkuriuksen kolmas aspekti on kvinkunssi Neptunukseen. Se on tarkka. Se viittaa arkkitehdin työn hienosäätöä hallitsevaan puoleen. Pitää olla tarkkaa silmää pienille vivahde-eroille materiaaleissa ja muodoissa, värin sävyissä ja valinnoissa. Merkurius/Neptunus nostaa pelkän suunnittelijan taiteilijan tasolle ja se vaatii visuaalisesti lahjakasta otetta työhön. Ja neljäs aspekti on hieman epätarkka tuplakvintiili (144) Plutoon. Se on tarkkaan ottaen 142.10 astetta eli on alla kahden asteen tarkka. Se viittaa arkkitehdin tutkivaan puoleen. Pitää tuntea kaikki, mitä käyttää. On hyvä tuntea arkkitehtuurin historiaa, materiaalien ja tekniikan kehitystä, rakennusinsinöörin taitojakin voidaan tarvita. Kvintiilit ovat merkkejä ihmisen sommittelukyvystä, siinä on luova, muunteleva, omaperäinen ja joskus nerokas heureka-elementti mukana. Kvintiili on 72 astetta ja sen tuplaus on 144. Tupla-aspekti aina pyrkii ilmaisemaan sitä, minkä yksinkertainen aspekti synnyttää. Yksinkertainen aspekti on kuin taitettu paperi, tupla-aspekti on sama avattuna esiteltäväksi. Aallon mieli osasi käsitellä arkkitehtuurissa mielen ideoita ja suunnitelmia tavalla, joka teki vaikutuksen hallitulla otteellaan.

Lisää kvintiilejä

Aallon kartalla on myös Marsin ja Neptunuksen tuplakvintiii. Kuun ja Venuksen tuplakvintiili löytyy myös vaikka sekään ei ole tarkka. Kuun ja Kheironin välillä on tuplakinvtiili. Jos askendentti olisi juuri oletuskartan mukainen, sillä olisi sama tuplakvintiili aspekti Kuuhun. Askendentilla olisi myös kvintiili Venukseen, joka istuu tämän miehen muototajuun oleellisesti. Kvintiilejä on suhteellisen paljon, mutta ei ennätysmäärää. Lopputulosta voi kutsua nimikkeellä ”luova suunnittelija”. Kvintiilien merkitys on aika puhdas juuri Aallon tapaisen arkkitehdin kartalla.

Suuri menestys taas tarvitsee kolmioita. Aallolla on Jupiter Vaa’assa, taiteellisessa merkissä. Ammatti-ihmisenä Aalto oli toki itsetietoinen, mutta myös hyvin sosiaalinen ihminen, joka jutusteli mielellään, kertoi kaskuja, muisteli menneitä ja näytti nauttivan tapaamisista. Hänen Jupiterinsa kuusio Saturnukseen toi pitkäjänteistä menestystä ja Jupiterin kolmio Venukseen ja Aurinkoon taas aukaisi hänelle monia kansainvälisiä ovia USA:aan ja muualla maailmaan. Jupiter vaikuttaa olleen MC:llä koska hänen ammatillinen merkityksensä laajeni vuosien myötä eikä kuolemakaan v. 1976 pysäyttänyt sitä. Aallosta tuli pienen maan suuri arkkitehti. Häntä ihaillaan yhä ympäri maailmaa. Aalto-museossa Jyväskylässä käy ihmisiä kaikista maista tutustumassa suurmiehen töihin ja saavutuksiin. Jotkut tekevät kiertomatkoja Aallon piirtämiä rakennuksia katsomaan.

Suurkolmiot voivat olla suuruutta kasvattavia. Aallolla on ilman suurkolmio. Siinä on mukana Venus/Aurinko (taiteellinen perusnäkemys ja ote) kolmiossa Plutoon 7.huoneessa (yleisö, avautuminen suurelle maailmalle) kolmiossa Jupiteriin Vaa’assa (Laaja arvostus). Ilman kolmio pitää ilmaisun vahvasti mielen ja älyllisten kykyjen tasolla. Ajattelu on monipuolista Venus/Aurinko Vesimiehessä antaa yleispätevää näkemystä, joka voi miellyttää kaikenlaisia ihmisiä ja kansallisuuksia; Pluto ja Neptunus Kaksosissa hänen sukupolvensa planeettoina antavat monipuolista ideoinnin kykyä ja lahjakkuutta sulattaa erilaisia opittuja ja itse havaittuja asioita ja Jupiter Vaa’assa viittaa kulttuurisen ja taiteellisen aistin luontaiseen kasvupotentiaaliin. Hänessä oli kaikki tarpeellinen laajakantoiseen läpimurtoon ja menestykseen omalla alallaan.

Jos kartta-arvaukseni on oikeansuuntainen, nousuplaneetat ovat järjen symboleita: perusjärki, rationaalinen asioiden hahmottaminen= Saturnus ja uudistava, perinteestä poikkeava ja luovasti erilainen, modernisoiva järki=Uranus toimivat yhdessä 1.huoneessa. Ne muodostavat Aallon ulkoistetun persoonallisuuden välineinä muokata maailmaa ja omia pyrkimyksiään arkkitehtina. On turha odottaa Aallon persoonallisuudelta kovin emotionaalisia painotuksia tai mustasukkaisuutta, äärimmäisen jyrkkiä asenteita (Skorpioni-nousu) Kyllä hän oli järjen muokkaama mies. Nousuplaneetat olivat nousumerkkiin nähden liian painavat. Skorpionin merkin yhteydet liikemaailmaa ja tuotantomaailmaan eivät nekään olleet Aallon elämässä olemattomia.

Aallon kartalle on tässä merkitty kvintiilit (72-Q), tuplakvintiilit (144, Q2). Puolikvintiilejä ei ole ellei sitten kulmien (ei varmuutta) ja planeettojen kesken. Suurin osa on tuplakvintiilejä. Se näyttää olevan Aallolle tyypillinen kulmasuhde. Joku voisi tutkia näkyykö se Aallon piirtämien rakennusten ratkaisuissa, kulmissa - hm. Kvintiilien erikoisluonne palautuu numeroon viisi (360/5 =72). Kvintiilin symbolimaailma keskittyy kykyihin sommitella, suunnitella, luoda materiaaleista (4) jotain uutta, jossa näkyy luojansa (1) ominaispiirteet, yksilöllisyys ja erilaisuus. David Hamblin (Harmonic Astrology in Practice) puhuu viitosmaisuudesta kykynä muuttaa maailmaa tai luoda uusia maailmoja. Se viittaa tarpeeseen luoda omia systeemejä, joissa on perusteltu järjestys. Niinpä Aalto loi oman muotokielensä niistä aineksista, joita arkkitehtuurin perinne ja Aallon elinaikana voimistunut funktionaalinen suuntaus antoivat. Ja lisämausteena tässä oli Aallon yhteys suomalaiseen luontoon, joka usein ulkomaisia turisteja ja arkkitehtuurin ihailijoita ihastuttaa kun talo ei olekaan suljettu tehokkaasti pois luonnon yhteydestä vaan päinvastoin.

Aallon suurkolmio näkyy voimakkaana kartalla. Suuret peruskuviot antavat raamit, joiden sisällä sitten tapahtuu kaikenlaista. Aallon tapauksessa raamien sisälle mahtui runsaasti tuplakvintiilejä. Aallon kartalla planeettojen arvot merkeissä antavat lisää näkökohtia: Kuu on kotimerkissään Ravussa. Aalto piirsi sentään myös tavallisia taloja, työväestön asuntoalueita ja rikkaille isoja ökytaloja. Mars on ylennetty Kauriissa=paljon työtehoa ja ahkeruutta töiden parissa. Jos tämä on todella yökartta, kaikkien ilmanmerkkien yöhallitsija on rakenteita hallitseva Saturnus, joka on yhdessä Uranuksen kanssa – mahdollisesti 1.huoneessa.

Ja kaiken tämän jälkeen Aallon nousumerkki on arvoitus. Hyviä ehdokkaita on (kuten aina kun ei ole ajasta tietoa) useita. Neitsyt, Härkä, Vesimies...Raimo A Nikula 10.08.2021
Takaisin arkistoon