4.HUONE


Persoonan kasvu ja kehitys kohti aitoa omaa yksilöllisyyttä ja pysyvää luonnetta, joka juurtuu vakaaksi minäkuvaksi. Vanhempien, ympäristön ja perinteiden tuoma pohja psyykelle. Kyky itsetarkkailuun ja psykologiseen itseymmärrykseen. Koti, suhde vanhempiin tai vanhempaan, joka ruokii lasta psyykkisellä tasolla enemmän olipa hän sitten äiti tai isä; asuminen, elämän päätösvaihe, vetäytyminen omaan itseen.

Tässä huoneessa kysymys kuuluu: Millaisen elämänmuodon vakiinnutan itsellesi, läheisilleni ja miten löydän itseni Lapsen ja Vanhemman roolissa?

Takaisin huonekarttaan