Neljännen huoneen teemoja

Neljäs huone alkaa IC:stä, joka on yksi kartan neljästä kulmasta. Se kuvaa sitä osaa horoskoopista, joka on syvimmällä horisontin alapuolella, maan alla. Maanaliset asiat symbolisesti ovat tietoisuuden pinnan alla myös ja siten osittain tiedostamattomia, meillä ei ole suoraa pääsyä neljännen huoneen asioihin ja kehityskulkuihin. Ne saadaan vanhempien ja lapsuudessa tapahtuvien kehitysvaiheiden kautta ja niiden prosessien alku ja synty ovat hämärän peitossa. Meillä on vain muisti, jonka kautta pääsemme takaisin lapsuuteen. Mutta muisti on monimutkainen asia. Se säilöö asioita, mutta toinen asia on, muistammeko kaiken, onko tapahtunut muistin katkoja, siirroksia, kronologian heittoja? Ja miten moninaisella tavalla muisti tuo menneisyyden läsnä olevaksi jokaiseen hetkeen? Siitä voi saada hyvän peruskurssin lukemalla Proustia.

Neljäs huone on kulmahuone ja jokainen kulmahuone pyrkii ilmentämään ulkoisesti ihmisen sisäisiä pyrkimyksiä paremmin kuin välihuoneet. Niinpä 4.huone ilmaisee saatua vanhempien kasvatuksen ja lähiympäristön antamien vaikutteiden merkitystä meidän elämässä. Neljäs huone on olemuksemme ”ankkuri”, tai ”sielun asuinsija” tai ”olemuksen juuri” tai ”henkilökohtainen myyttinen omakuva” ja se edustaa laajemminkin elämän lähdettä, mistä me tulemme, mihin traditioihin me kuulumme, mistä me imemme voimaa, mikä on meidän yksilöllisen elämämme taustalla. Siellä on Luonto, ihmislajin geenipooli, ihmiskunnan historia ja kehitys, kansat, heimot suvut, ja sitä kautta meille tärkeät läheiset ihmiset, mutta taustalla ovat meidän taustavoimat. Neljännen huoneen ideaalitehtävä on luoda ihmisen psyykeen turvallisuus, joka tulee lapsen ja vanhempien välisestä suhteesta, huolenpidosta, rakkaudesta, välittämisestä. Mikään ei ole niin turvallinen paikka kuin koti - ja erityisesti koti tiilitalossa. Sitä ei Paha Susi saa puhallettua nurin. Lapsi oppii sen että on olemassa yksi varma ja pysyvä paikka maailmassa, jossa asiat ovat aina häntä varten, turvallisia, pysyviä, kestäviä. Turvallisuuden varassa lapsi pystyy kasvamaan ja sietämään erilaisia ristiriitaisia yllykkeitä ja tarpeita. Koti on aikuisellekin paikka, jonne tullaan, heitetään kengät eteisessä pois ja ”ollaan kuin kotona” – ilman sosiaalisia pakkoja, rooleja, naamioita. Mutta jos isäntä sanoo vierailleen: ”Olkaa kuin kotonanne”, hän ei tosissaan tarkoita sitä. Ja toisaalta jos normaalissa elämässä menee huonosti, voimme aina palata kotiin – vanhempiemme tai omaamme. Idea kotiin palaamisesta nostaa esiin nostalgiaa, turvallisuuden tunteita ja jatkuvuuden kokemisen tarvetta. Kotiin palataan ahkerasti fiktioissa, elokuvissa ja haikeissa lauluissa (”Green green grass of home”). Elokuvissa nuorikko palaa kotiin äidin luo miehen osoittauduttua luuseriksi, pankkikeikkoja tekeväksi tai vaimonpieksijäksi ne. Maailmalle lähtö ei aina onnistu ensi rykäyksellä.

Mutta tietysti perheessä on muitakin jäseniä ja perhesuhteiden jäsentyminen, perhesuhteiden dynamiikka, mitä tapahtuu perheenjäsenten välillä, on keskeinen kulmakivi kasvuprosessissa. Mutta siitä kertoo enemmän Kuun sijainti aspekteineen kartalla. Kuu on 4.huoneen ”luonnollinen hallitsija”. Mutta koska 4.huone on kaukana horisontin alapuolella, siihen kuuluu idea siitä että emme voi tiedostaa kaikkea mitä perheeseen kuuluu. Perhekin kuuluu tiettyyn pitkään perinteeseen, samaan sukuun, aviopuolisoiden tultua yhteen, kahteen sukuun. Suvuilla on oma historiansa, tietoinen ja tiedostamaton, julkitulleet asiat ja komerossa pysyvät salaisuudet ja luurangot. Jokainen lapsi perii fyysisesti biologisesti vanhempansa geenit, mutta myös psyykkinen perimä on tavallaan olemassa lapsen ollessa elämästään usein 20 vuotta vanhempiensa vaikutusvallan alainen aistien, oppien, sisäistäen ja imien heiltä vaikutteita ja virikkeitä – ja oikeastaan koko heidän psyykkisen rakenteensa ja siihen kuuluvat erikoisuudet ja ongelmat myös. Lapsi oppii näkemään vanhempansa vähitellen yksilöinä ja myös heidän välistä suhdettaan. Siten 4.huoneella on merkitystä myös naisen/miehen roolin sisäistämisessä niin että aikuisena me valitsemme usein kumppanin, jonka psykologisessa olemuksessa on Äidin/Isän kaltaisia teemoja. Laajemmin ottaen 4.huone liittää meidät erilaisiin historiallisiin asioihin: suvun historiaan, oman heimon tai oman kansanosan tai koko kansan menneisyyteen. IC on horisontin ja maan pinnan alla kuten isien, isoisien ja esi-isien haudat ja luut. 4.huoneen kautta voisimme yrittää ymmärtää esi-isien palvontaa, joka on ollut maailman kansojen keskuudessa hyvin tavallista. Ihminen vaistomaisesti ymmärsi, että ilman vanhempia, en olisi itse olemassa ja ilman isovanhempia eivät vanhemmatkaan olisi syntyneet jne. Ketju yltää takaisin maailman ensimmäiseen ihmiseen. Meidän on syytä olla kiitollisia menneisyydestämme, joka on meidän takanamme. Vain sen ansiosta olemme täällä.

Merkki, jossa IC sijaitsee, antaa sen laadullisen pohjatunteen ja perustan, jonka varaan lapsuuden yleinen kasvutapahtuma rakentuu. Sen sijaan 4.huoneessa oleva planeetta (tai useampi) viittaa siihen aktiiviseen vanhempaan (joko Äiti tai Isä tai jokin korvaava vanhempihahmo kuten isoäiti), joka on ruokkinut lasta sekä aineellisesti että psyykkisesti pitämällä huolta hänen tarpeistaan. Planeetta 4.huoneessa kuvaa sitä tapaa ja niitä motiiveja, jotka puuttuvat heti syntymästä lähtien lapsen ja huolta pitävän vanhemman tai vanhempien suhteeseen. Millainen rooli huolta pitävällä vanhemmalla oli lapsen elämässä, on peruskysymys. Miten hän hoiti tehtävänsä, millaisen suhteen hän loi lapsiinsa? Neljäs huone on myös elämänkierron symboli. Lapsuuden vaikutteiden sisäistämisen, aikuiseksi kasvamisen kautta ihminen levittää yksilölliset siipensä ja lentää pesästä pois elääkseen oman elämänsä. Lopuksi monet ihmiset huomaavat eläneensä kuta kuinkin samalla tavalla kuin vanhempansa, ammattia, ihmissuhdetta, asenteitaan, poliittisia valintojaan tai henkisiä pyrkimyksiä myöten. Monet myös palaavat vanhoina takaisin lapsuutensa maisemiin tai tuttuihin elementteihin. Siksi sanotaan että neljäs huone edustaa kohtua ja hautaa (”womb and tomb”), alfaa ja omegaa. Ellei 4.huoneessa ole planeettoja, on katsottava tilannetta 4.huoneen hallitsevan planeetan aseman tarjoamien vihjeiden perusteella.Myös Kuun sijainnista ja aspekteista on tässä mielessä apua.

Neljännen huoneen vastahuone on 10.huone ja IC:n vastapooli on MC. Jos molemmissa vanhempihuoneissa 4. ja 10.huoneessa on planeettoja ja ne ovat oppositiossa keskenään, on se selvä merkki siitä, että lapsi on oppinut näkemään vanhempansa jyrkästi erilaisina ihmisinä, joiden kesken on ollut vahva psyykkinen jännite tai suoraviivainen ristiriita. Se kairautuu lapseen ja pysyy rakenteellisena luonteen tekijänä koko hänen elämänsä ajan.

Perinteinen astrologia sanoo neljännen huoneen yhdistävän ihmisen vahvasti maahan ja maaomaisuuteen, kiinteisiin omistuksiin. Siten traditiossa 4.huone hallitsee maatiloja, asuinpaikkoja, taloja, kiinteistöjä, maaomaisuutta, maan alta löytyviä aarteita, lähteitä, omaisuudeksi muutettavia ja rikkautta tuovia asioita. Myös hautausmaat ja oma hauta kuuluvat 4.huoneen myyttisiin asioihin koska kouriintuntuvasti ihmisen viimeinen leposija on perinteisesti ollut ”maan alla”, six feet under.. Ihmisen ruumis palaa maan elementtien kiertoon. Maa on oikeastaan suuri kuolleiden elollisten lannoittama uusien mahdollisuuksien puutarha.Raimo A Nikula 10.08.2021
Takaisin arkistoon