3.HUONE


Persoonan välittömät kontaktit ympäristöön ja ympäristössä vaikuttaviin ihmisiin, sisaruksiin, koulutovereihin, sukulaisiin, naapureihin ja jokapäiväisiin tuttuihin. Kyky kommunikoida, viestiä, havainnoida ja yhdistää havaintoja loogisesti ja ilmaista niitä mielen ja kielen kykyjen kautta. Lyhyet matkat, liikkuminen, liikenne- ja kommunikaatiovälineet.

Tässä huoneessa kysymys kuuluu: Mitä aineksia mieleni kaipaa voidakseen kokea ymmärtämisen, keksimisen ja kommunikoinnin iloa?

Takaisin huonekarttaan