Katoava mies

Kartan merkkiprofiili


Astrologia on monitasoinen kehitysjärjestelmien kuvaus. Merkki voi olla yhtenäinen kokonaisuus jos ajattelemme sitä eläinradan 11 muun merkin yhteydessä. Silloin Leijona on aina Leijona, jonka leijonamaisuus erottaa sen muista merkkilaaduista. Mutta kun siirrymme jonkun merkin sisälle, sekin voidaan nähdä liikkeessä, jossa on karkeasti ajatellen alkuvaihe, keskivaihe ja loppuvaihe. Muistamme egyptiläisten alunperin käyttämän dekanadit, jotka jakavat merkin ”kymmenyksiin”, joita hallitsevat kunkin merkin elementin kaikki merkit – kukin vuorollaan. Mutta jos ajattelemme merkin dynamiikkaa, tämä ei ole ainoa vaihtoehto. Voimme palata yleisen symboliikan tasolle ja muotoilla merkkiprofiilia kymmenyksiin jakaen:

Alku (0-10 astetta): Merkkilaatu ilmenee puhtaasti, mutta kehittymättömästi, raa’asti, alkuvoimaisesti ja pakottavasti. Alku merkitsee aina syntyä, 1.aste kutakin merkkiä on laadullisen muutoksen jälkeen syntymä uuteen tapaan katsoa todellisuutta. Alussa ollaan ”puhtaita ja viattomia”, hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä ei ole maistettu ja merkin ilmaisu on lapsenomaisen viatonta, mutta siihen on ladattu myös mahdolliset kehitysongelmat. Alku on parasta aikaa aloitteille, oman minän kehittämiselle, itsevarmuuden ja omien lahjojen heittämiselle peliin. Alkuvaiheet ovat merkkinä vaistoista, libido on vahva. Se kertoo ponnistelusta, pyristelystä, leikkimielestä ja tuoreudesta, mutta voivat symboloida myös suurta alitajuista energiaa, joka voi kääntyä tuhoavaksi. Tämä on merkin Lapsuusvaihe.

Keski (10-20 astetta): Merkkilaatu ilmenee tasaantuneesti, kehittyneesti, vakiintuneesti ja korostuneen itsekeskeisesti tai minähakuisesti. Keskellä olo merkitsee sekä keskittävää voimaa että eristäytymistä. Yhteys on poikki sekä alkuun että loppuun; keskialue merkkiä on kaikkein eristäytynein osa merkkilaatua, sen on pärjättävä omillaan. Se merkitsee itseriittoisuutta, joskus hermeettisyyttä, laadun jäädessä ”muhimaan omiin liemiinsä.”. Keskivaiheet sopivat itsensä hiomiseen, kouluttamiseen, asteittaiseen itsekehitykseen ja ihmissuhteiden tuomaan täydentämiseen. Keskivaiheet ”pyöristävät” merkin laadun, täydellistävät sen sanoman ja rikastavat ihmisen olemusta kasvu- kehitys –ja täydellistämistarpeillaan, mutta voivat merkitä myös paikoillaan polkemista, minän äärimmäisten kykyjen menettämistä ja tyytymistä. Tämä on merkin Aikuisuusvaihe.

Loppu (20-30 astetta): Merkkilaatu ilmenee synteettisesti, kokoavasti, laajakantoisesti ja rikastuttavasti. Loppu merkitsee kasvua ja kehitystä, joka saavuttaa parhaimmillaan yleismaailmallisen merkityksen. Elämänkokemuksen karttuminen voi merkitä viisautta, ymmärrystä, jota voi jakaa muille. Mutta se ei yleensä ole suotuisa uuden syntymiselle, ”sikiämiselle”, aloitteiden, tuoreiden ideoiden tai hankkeiden aloituksille. Asiat eivät voi säilyä pitkään vakiintuneena paikoilleen vaan uusi merkkilaatu on jo nurkan takana muutospaineineen. Siten loppuasteet voivat edustaa jo ennakoivasti uutta, murrosta, muutosta, mutta myös dekadenssia, haperoitumista ja uppoamista voimattomuuteen. Kokenut kehäkettukin joutuu joskus luopumaan. Tämä on merkin Vanhuusvaihe.

Tuskin täytyy sanoa että tämä kolmijako on karkein mahdollinen alajako, jossa on mielekkyyttä. Se vastaa perinteistä dekanadeja, jossa on tosin toisenlainen mielekkyys, joka perustuu elementteihin.

Useimpien kartoilla on kaikkia kolmea vaihetta melko tasaisesti. Mutta kuten aina astrologiassa, sitä mitä on paljon, on tarkasteltava erityisen huolellisesti ja päinvastoin. Mitä on hyvin vähän, tai mikä puuttuu kokonaan, ansaitsee myös erityisen painotuksen..

1. Jos alkuvaihe on voimakas, se antaa yleistä kykyä samaistua elämän virtaukseen ja energiaan. Planeetat alkuvaiheissa lupaavat uusia aloituksia, elinvoimaa, kykyä nousta jaloilleen ja intoutua murtamaan piintyneitä tapoja – ehkä myös uudistamaan karmallista menneisyyttä luomalla uusi elämännäyttämö. Minätunnon alkuperäiset yllykkeet ja intuitiiviset varmuudet nousevat planeetoista, jotka ovat alkuvaiheessa. Suuri paino alkuvaiheessa kertoo kyvystä oivaltaa, aloittaa, kehittyä nopeasti ja yllättävästi ja epätasaisesti myös virheitä ja kommelluksia tehden. Oman minuuden voimien hallinta ja ohjaaminen vaativat harjoitusta.

Prinsessa Dianan kartalla planeetat ovat keskittyneet alkuasteisiin 0-10 (6 kpl) ja loppuvaiheisiin (4 kpl) joten keskiasteisiin ei jää mitään. Tämä on jo painava erikoisuus. . Diana-kultti on mahdollista vain siten, että kyse on henkilöstä, jonka elämä jäi kesken ja jossa sen vuoksi on täyttymätöntä potentiaalia, joka viittaa alkuvaiheeseen. Keskivaihe, minän keskitetyt voimavarat, on hyvin heikko - Diana ei koskaan sopeutunut Englannin hovin ilmapiiriin. Loppuvaiheet ovat myös hyvin edustettuna viitaten kehittyneeseen spirituaaliseen ja kollektiiviseen vireeseen. Diana kuoli, mutta hänen ajaton vaikutuksensa jatkuu ihmisten mielissä.

2. Jos keskivaihe on vahva, se viittaa ihmiseen, joka on melko lujasti kiinni elämän muodoissa ja käytänteissä sortumatta mihinkään äärimmäisyyteen. Planeetat keskivaiheissa takaavat ja turvaavat kehitystä luoden turvajärjestelmiä ja tapoja ja tottumuksia, jotka pitävät elämää koossa. Niiden kautta myös sosiaaliset suhteet tulevat hoidetuiksi. Oman minän vahvuudet on rakennettava keskivaiheissa olevien planeettojen kautta. Suuri enemmistö keskivaiheissa voi viitata ihmiseen, joka rakentaa lujasti elämäänsä, pelkää muutoksia, luottaa itseensä ja kykyihinsä ja rakentaen ihmissuhteiden kautta identiteettiään ja kulttuuria.

3. Jos loppuvaihe on hyvin edustettuna, se suo tilaisuuksia kehittää itseä yli sosiaalisten ja ajan tuomien rajojen. Planeetat loppuvaiheessa voivat olla parhaita kanavia koota omakohtaista viisautta ja transsendoida minän rajoja ja rajoituksia. Näissä esiintyy läksyjä, jotka kokemuksina ovat käänteentekeviä ja puhdistavia vapauttaen vanhoista kahleista. Suuri enemmistö loppuvaiheessa vihjaa ihmisen rajattomaan yliaistilliseen olemukseen ja tarpeeseen päästä – ainakin ajoittain – eroon arkirutiinista, työpaineista ja oravanpyörästä voidakseen olla vapaa ja valmis kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

4. Jos alkuvaihetta ei ole ollenkaan, yksilöllä on hyvin kypsää tai hyvin sovinnaista energiaa paljon käytössään. Hän osaa pitää muotoja yllä ja koota ja vahvistaa omaa minuuttaan olemalla sosiaalisesti sidoksissa moneen suuntaan, mutta omaa vaistoluonnetta on vaikea tunnistaa.

5. Jos keskivaihetta ei ole ollenkaan, ihminen on hieman tasapainoton notkuen nuorekkaiden purkausten ja uudistamishalun ja taaksepäin tarkkailevan ja tyyntyneen elämänasenteen kanssa.

6. Jos loppuvaihetta ei ole ollenkaan, persoonallisuus voi jäädä ikuiseen nuoruusvaiheeseen tai kasvuvaiheeseen jolloin murroksia, kriisejä ja kasvukipuja on jatkuvasti eikä tasapainoa niin vain löydy.

ESIMERKKEJÄ

Prinsessa Diana, alkuvaihe 6, keskivaihe 1, loppuvaihe 5 (ks. kartta yllä).
Aira Samulin, tanssija, alkuvaihe 7, keskivaihe 2, loppuvaihe 3. Liike-energiaa, fyysistä voimaa, elinvoimaa, nuorekkuutta. Heikko keskivaihe=ohutta ihmisyyttä jaettavaksi minä-sinä –suhteissa.
Anne Kauppi, pianisti, alkuvaihe 8, keskivaihe 4, ei yhtään loppuvaiheissa. Myös tässä liike-energiaa ja palavuutta on paljon, kohtalaisesti muodonannon kykyä, mutta ei retrospektiivistä tyyntymistä tai elämän hyväksymistä ilman kapinointia.
Bobby Fisher, shakkinero, alkuvaihe 7, keskivaihe 4, loppuvaihe 1. Shakki on intuitiivisten, nopeiden strategien oma peli. Korkein profiili on Merkuriuksella, 27.52 Vesimiestä. Nostradamus, näkijä, alkuvaihe 7, keskivaihe 4, loppuvaihe 1 (Neptunus!). Alkuvaiheet voivat olla yhtä spirituaalisia kuin loppuvaiheetkin, mutta henkinen näkökyky toimii kuin luonnonvoima, pakottava intuitio.
James Dean, näyttelijä, biseksuaalinen nuoruuskultin kohde, 7 alkuvaihe, 3 keskivaihe, 2 loppuvaihe. Joskus alkuapainotus on kirjaimellisesti: elämä alkaa (enemmän tai vähemmän loistokkaasti) ja siinä se, se loppuu pian.
Samaa voi sanoa Jimi Hendrixistä, alkuasteissa 7, keskella 1 ja lopussa 2. Energiaa riitti kitaran nuolemiseen, mutta muu oli vähän niin ja näin.
Mika Häkkinen, ex-kilpa-autoilija, (syntynyt ehkä aamuyöllä 03), loppuvaihe 6, keskivaihe 2, alkuvaihe 2.
Sibelius, säveltäjä, alkuvaihe 6, keskivaihe 2, loppuvaihe 4. Keskivaiheen ollessa heikko, ihminen tarvitsee usein kumppanuutta (Ainoa) tukemaan ja suorastaan auttamaan itseä. Päinvastoin: jos keskialue on voimakas, ihminen antaa kernaasti itsestään muille ja tukee ja turvaa. Ihminen joko luo intuitiivisesti ja paneutuneesti ja elää laajoissa verkostoissa, mutta ei ole häävisti läsnä sosiaalisesti tai parisuhteessa.
Elvis, rockikoni, alkuvaihe 2, keskivaihe 4, loppuvaihe 6. Loppuvaiheissa on ihminen, joka on laajasti maailmassa mukana, usein ehkä kuitenkin etäinen symboli suurille joukoille. Heikko alkuvaihe viittaa kyvyttömyyteen aloittaa uusia elämänvaiheita spontaanisti ja nopeasti hyläten vanhaa. Millainen oli Elviksen libido - ihan oikeasti eikä mielikuvien mukaan? Hän herätti keskiluokan seksuaalisuutta, mutta miten hänen itsensä kävi?
Kustaa Mauri Armfelt, kenraali ja Kustaa III kuninkaan suosikki, 7 keskivaihe, 4 loppuvaihe, 1 alkuvaihe (vain MC), kuningas Kustaa III:n suosikki, hurmaava diplomaatti, romanttinen rakastaja-hahmo, kultakutrinen kuninkaiden, ylimysten, naisten ja hovielämän suosikki, viehätti biseksuaalista kuningasta = edullinen ulkonäkö, hyvä supliikki ja sulavat PR-taidot.
Mirja Pyykkö, toimittaja, 7 keskivaihe, 3 alkuvaihe, 2 loppuvaihe. Ihmisläheinen, ongelmoiva, moraalisesti tasapainoittava.
Vincent van Gogh, maalari, loppuvaiheet 7, keskivaiheet 2, alkuvaiheet 3. Alussa on Luonto, keskellä Ihminen ja lopussa Jumala tai systeemi, jolla antaudutaan kaikkinensa.
II maailmansodan kuuluisa vakooja, kaksinaamainen Kim Philby, (2-1-7) joka kohosi Englannin tiedustelupalvelussa huipulle, mutta vakoili samalla NL:n laskuun.
Loppuvaiheissa voi erikoistua elämään, työstämään jotain, joka on vain ”pään sisällä”, nähtynä, tulkittuna, abstrahoituna tai elämyksellisesti koettuna ilman suoraa aistimuksellista yhteyttä todellisuuteen.
Jacques Cousteau, merentutkija, kaikki tasan: 4-4-4: tasahoikka kaveri, joka sukelsi ihmisten viheliäisyyttä karkuun meriin, järviin, lampiin, jokiin, jopa viemäreihin.

Muistettavaa: profiili ei aina kerro, mikä on nyt jo vahvaa, vaan antaa viitteen, mitä pitäisi tehdä. Vahvalla keskialueella voi olla viesti: en pysty ilman vankkaa omaa minuutta ja harjoittelua suuresti tukemaan muita, läheisiä ihmisiä, yhteisöä, siksi väistelen sitoutumista ja normaaliuden hyväksymistä. Mahtavakaan loppuvaiheen profiili ei tee kenestäkään viisasta tai saati valaistunutta, mutta kehottaa irtaantumaan oravanpyörästä jotta minän kehitysaines voi saada lisää tilaa, avaruutta, vapautta ympärilleen. Edustava alkuvaihe ei suo kykyä selviytyä elämän välittömistä velvoitteista vaan voi tökkiä liikkeelle hankkimaan turvallisuutta, taloudellista pärjäämistä, omanarvontuntoa lisää käytännön saavutuksilla jne.

Yhdistelmät ovat myös mielenkiintoisia. En mene takuuseen tulkinnoista, mutta seuraavia huomioita olen ollut tekevinäni:

Alku ja loppu painottunut, keskivaihe heikko: usein vaikeita minän hallitsemisongelmia – tämä on perin ”taiteellinen” ihminen, joka voi etsiä erikoista, outoa, bizarrea, voi sortua myös heikkouksiinsa, innostua jostain ylettömästi tai nouta yleiseen kapinaan ja päätyä sopeutumattomaksi. ”Välittäjäaines”, tukiranka puuttuu. Una-Bomber, älykäs teknologian vastainen akateeminen terroristi, Ted Kaczynski, joka lähetti pommeja ja pernaruttoajauhetta USA:ssa (4-2-4). Nietzsche oli samanmoinen: halusi ylevöittää sieluaan haaveilemalla yli-ihmisestä, joka katsoi ihmismuurahaisia "jenseits gut und böse" (4-1-5).
Keski ja loppu korostunut, alku ei: ei siedä erikoisuuksia, bizarrea, äärimmäisyyksiä, ehkä kaikkein porvarillisin perusasenne, mukautuva, tyynnyttävä henkilö, usein hienostunut ja vakaasti juurtunut omaan ja yhteisölliseen elämäänsä. Vääristyneenä se voi osoittaa voimattomuutta, joka etsii jostain voimakkaan esikuvan, johtajan tai opettajan, gurun.
Alku ja keski painokas, loppu melko tyhjä: vitaalinen yritteliäs, monitaitoinen, innostuva, eteenpäinpyrkivä, siunattu usein hyvällä tuurillakin vaikka realistinen ote muuten elämään. Yleistämiskyky voi olla ohut, kyky tajuta missä on oikeastaan mukana. On mentävä hieman kuono maata haistellen ja merkkejä etsien. Natseista Reinhold Heydrich oli tällainen (4-4-2), samoin itse Hitler (5-4-1), mutta vielä jyrkempi profiili on Grigori Rasputinilla (4-6-0). Niin "jumalan mies" kuin hän olikin, hän oli ennenkaikkea hurmioitunut omista fyysisistä, seksuaalisista kyvyistään ja niiden tekemällä vaikutuksella ihmisiin.
Tasavahva profiili: luovija, tasoittaja, kokoaja, ruumiin, sielun ja hengen maltillinen yhdistäjä (Buddha-tyyppi parhaimmillaan tai taolainen ikuisuushenkeen sopeutuja) tai pahimmillaan ei-kukaan-erityisesti, John Doe.Raimo A Nikula 10.08.2021
Takaisin arkistoon