1.HUONE


Persoonani, omat luonteenomaiset käyttäytymisen piirteet, omat, yksilölliset reagointitavat, minän välitön projektio ulkomaailmaan. Ulkoinen minä, persoonallisuuden näkyv kerros, minän naamio, tyypillisyydet ja luontaiset toistuvat maneerit.

Tässä huoneessa kysymys kuuluu: Millaisena näyttäydyn ulkomaailmalle?

Takaisin huonekarttaan