12.HUONE


Ulkoisten muutospaineiden virrassa tai sisäisten ristiriitojen paineissa voi olla muutoksen siemen. Tarve muodostaa suhde Kaikkeuteen tai yliaistiseen elämään ja minuuteen tai jäädä sisäisten kompleksien uhriksi toistamaan menneistä virheitä ja ongelmia sopeutumatta yhteiskuntaan täydellisesti. Sisäiset jakautumat, piilevät tarpeet ja alitajuinen motivaatio sekä sosiaaliset ongelmat, hylätyt, väheksityt ja syrjäytyneet.

Kysymys kuuluu: Mihin absoluuttisiin ja hyvin yksilökohtaisiin arvoihin ja asioihin turvaan kun normaalit sopeutumisen ja elämisen keinot ovat syrjäytyneet?

Takaisin huonekarttaan