HUONEIDEN MERKITYS

Huoneiden merkitys on astrologiassa ollut aina kiistanalainen. Siitä syystä jotkut koulukunnat jättävät kokonaan huoneet pois ja käyttävät vain kulmahuoneita, joiden kärjet ovat lähes kaikissa huonejärjestelmissä samat. Mutta silloin on heitetty yli laidan arvokas symbolinen lisä astrologiassa sillä huonesymboliikkaan sisältyy paljon elämän käytännöllistä puolta, ihmisen perustilanteita, kokemuksen keskeisiä alueita, jotka valaisevat persoonan perustarpeita ja vuorovaikutusta ympäristössä vaikuttaviin voimiin.

Klikkaa keskustaa ja sektoreita

Siten ei ole mitään syytä hylätä huoneita vaikka huoneiden kärjistä ollaan eri mieltä ja systeemit kilpailevat keskenään. Symboliikkaa ei voi koskaan vakuuttavasti kiteyttää johonkin matemaattiseen trigonometriseen kaavaan.

Huoneita on 12 kuten merkkejäkin ja usein ne kuitataan liian kevyesti sanomalla, että huoneet ovat merkkien maallisia vastineita. Huoneet syntyvät maapallon omasta pyörimisliikkestä akselinsa ympäri kerran vuorokaudessa. Jos jonkun kartalla on esim. vahvasti planeettoja 10.huoneessa, ihmisessä on voimakas pyrkimys nousta ylös sosiaalisessa ja ammatillisessa mielessä, tulla "joksikin suureksi". 10.huone on kartan ylimmällä kohdalla, jossa Aurinkokin on puolenpäivän aikaan. 4.huone on syvällä horisontin alla, jonne Aurinko painuu keskiyön tienoilla ja 7.huone kuvaa vuorokauden aikaa, jolloin Aurinko laskee horisontin taakse ja 1.huone kuvaa Auringon nousua ja aamua.

Huoneet ovat lähiavaruuden yksiköitä ja ovat sopivia kuvaamaan ihmisen maallisia ja käytännöllisiä suuntautumisen keinoja siinä missä 12 merkkiä kuvaavat vain laadullisia ominaisuuksia ihmisen psyykessä. Mikä tahansa huone on voimakkaasti planeetoilla, Auringolla tai Kuulla miehitetty, sen huoneen asioissa on elämässä painopistettä ja merkitystä.Päinvastoin taas, jos jokin huone on tyhjä, huoneen asiat tulevat vähän polttopisteeseen. Tyhjän huoneen osoittamat elämänkokemukset menevät todennäköisesti omillaan, niihin ei tarvitse erityisesti keskittyä eivätkä ne vaadi tavattomia ponnistuksia. Mutta on syytä myös katsoa, missä on tyhjän huoneen hallitsija, sillä se välittää huonemerkitystä eteenpäin omalla merkki- ja huonesijainnillaan sekä muilla tulkinnallisilla tekijöillä.

Hyppää aspekteihin Huoneista tarkemmin