11.HUONE


Kannustin löytää uusia kanavia ja väyliä hoitaa yhteiskunnan asioita tai pienten ryhmien ja vähemmistöjen asioita ja asemaa ja tuoda yhteiskuntaan uudistavia aatteita ja visioita. Ryhmätyö, kansainväliset vaikutteet ja kyky projisoida omaa mieltä tulevaisuutta kohti luoden uusia muotoja.

Kysymys kuuluu: Millaisia yhteistyön muotoja löydän näkemyksilleni ja ajattelulleni vapaissa ryhmissä ja millaisiin hengenheimolaisiin luotan.

Takaisin huonekarttaan